Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

„Hotel Transylwania” – straaaaszna Noc w Bibliotece

Uwielbiasz straszne historie? Dreszcz emocji podczas opowiadanych wieczorami historii o duchach? Przygotuj się na solidną dawkę niesamowitości, tajemniczości oraz potworności. Wkroczysz do świata, który cię przerazi, ale także… zafascynuje i momentami rozśmieszy.
Zapraszamy wszystkich nieustraszonych i jak najbardziej odważnych czytelników na straaaaszną Noc w Bibliotece pod hasłem „Hotel Transylwania”.
Termin akcji: 28 styczeń 2023 r. (tj. sobota), w godzinach 18.00 – 22.00.
Miejsce akcji: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, ul. Mickiewicza 5.
Warunkiem uczestnictwa jest bycie czytelnikiem bocheńskiej Biblioteki lub jej filii oraz wypełniony przez rodzica/opiekuna formularz zgody (załącznik nr 1 do regulaminu). Formularze zgody prosimy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży PiMBP w Bochni, ul. Mickiewicza 5, tel. 14 614 52 23 do dnia 25 stycznia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poniższym regulaminem.

REGULAMIN AKCJI „NOC W BIBLIOTECE”
&1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem akcji „Noc w bibliotece” jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
2. Akcja odbędzie się 28 stycznia 2023 r. (tj. sobota), w godzinach 18.00 – 22.00.
3. Miejsce akcji: Biblioteka Główna przy ul. Mickiewicza 5 .
4. Regulamin dostępny jest w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Mickiewicza 5 , II p. oraz na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl .
5. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
6. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 8 – 12 lat, będących czytelnikami bocheńskiej Biblioteki i jej filii.
7. Liczba osób biorących udział w akcji jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
&2
ZASADY
1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanej akcji ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 25 stycznia 2023 r.
2. Uczestnik akcji powinien być w dobrym stanie zdrowia.
3. Podczas akcji organizator wymagać będzie od dzieci kulturalnego zachowania, szanowania cudzych i własnych rzeczy oraz zwracania się z wszelkimi problemami do osób prowadzących.
4. Podczas całej akcji obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z Biblioteki. W przypadku złamania zakazu oraz złego i problemowego zachowania się dziecka, bibliotekarz powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają obowiązek odebrania dziecka z Biblioteki.
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zniszczone lub zgubione przez dzieci w czasie trwania akcji.

&3
ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1. Udział w akcji wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień akcji i w zakresie niezbędnym do ich wykonania.
3. Przystępując do udziału w niniejszej akcji każdy rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) oraz stronie internetowej Organizatora www.biblioteka-bochnia.pl celem udokumentowania akcji.
&4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Przystąpienie do udziału akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają bibliotekarze z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży (nr tel. 14 614 52 23).

oświadczenie rodzica PDF

oświadczenie rodzica docx

Skip to content