Przejdź do treści Przejdź do stopki

Biblioteki w powiecie

W 1999 r. ponownie powierzono Miejskiej Bibliotece Publicznej zadania biblioteki powiatowej. Biblioteka sprawuje opiekę merytoryczną nad liczącą 30 placówek siecią bibliotek publicznych w powiecie bocheńskim.
Zadania te realizuje Dział Instrukcyjno Metodyczny poprzez:

  • pomoc merytoryczną dla bibliotek w powiecie w zakresie organizacji bibliotek, gromadzenia, opracowywania
    i udostępniania księgozbiorów,
  • doskonalenie zawodowe pracowników – konsultacje, cykliczne seminaria bibliotekarskie,
  • organizację różnorodnych form pracy z czytelnikiem,
  • bieżącą informację o obowiązujących normach i przepisach prawnych dotyczących bibliotek i bibliotekarzy,
  • opracowywanie rocznej sprawozdawczości,
  • opracowywanie informacji i wniosków dla władz administracyjnych, samorządowych i Biblioteki Wojewódzkiej,
  • pomoc w realizacji innych zadań statutowych, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Sieć biblioteczna w powiecie bocheńskim składa się z 8 Bibliotek Gminnych i ich 22 Filii. Biblioteki te gromadzą i udostępniają mieszkańcom gmin zbiory z różnych dziedzin wiedzy.
Mają charakter uniwersalny, oferują często poszukiwaną literaturę popularnonaukową, beletrystykę, książki dla dzieci i młodzieży, lektury dla uczniów wszystkich typów szkół i czasopisma. Księgozbiory te są systematycznie uzupełniane i aktualizowane z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań czytelników. Biblioteki prowadzą działalność kulturalno – oświatową poprzez różne formy pracy z czytelnikiem.

Biblioteki w powiecie bocheńskim

Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Wiśniczu

Adres: Rynek 1, 32-720 Nowy Wiśnicz

• Filia w Królówce, 32-722 Królówka 25
• Filia w Starym Wiśniczu, Stary Wiśnicz, 32-720 Nowy Wiśnicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Bochni z siedzibą w Łapczycy

Adres: 32-744 Łapczyca

• Filia w Brzeźnicy, Brzeźnica, 32-700 Bochnia
• Filia w Buczynie, Buczyna 1, 32-742 Chrostowa
• Filia w Cikowicach, Cikowice 130, 32-700 Bochnia
• Filia w Majkowicach, Majkowice 17, 32-711 Bogucice
• Filia w Siedlcu, Siedlec 47, 32-744 Łapczyca
• Filia w Woli Nieszkowskiej, Wola Nieszkowska, 32-700 Bochnia

Gminna Biblioteka Publiczna w Drwini

Adres: 32-009 Drwinia

• Filia w Grobli, Grobla, 32-009 Drwinia
• Filia w Mikluszowicach, Mikluszowice, 32-008 Mikluszowice

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej

Adres: 32-724 Lipnica Murowana

• Filia w Rajbrocie, 32-725 Rajbrot

Gminna Biblioteka Publiczna Łapanowie

Adres: 32-740 Łapanów

• Filia w Grabiu, Grabie 117, 32-740 Łapanów
• Filia w Sobolowie, Sobolów, 32-742 Chrostowa
• Filia w Tarnawie, Tarnawa 110, 32-741 Tarnawa

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzezawie

Adres: Rzezawa 436, 32-765 Rzezawa

• Filia w Bratucicach, Bratucice12, 32-712 Bratucice
• Filia w Buczkowie, Buczków 32, 32-712 Bratucice
• Filia w Krzeczowie, Krzeczów 332, 32-700 Bochnia

Gminna Biblioteka Publiczna w Trzcianie

Adres: 32-733 Trzciana

• Filia w Kamionnej, Kamionna 77, 32-732 Kamionna
• Filia w Leszczynie, Leszczyna, 32-733 Trzciana
• Filia w Łąkcie Dolnej, Łąkta Dolna, 32-733 Trzciana

Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie

Adres: 32-731 Żegocina

• Filia w Łąkcie Górnej, Łąkta Górna 304, 32-731 Żegocina

Skip to content