Przejdź do treści Przejdź do stopki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

Dane teleadresowe jednostki:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni  im. J. Wiktora

ul. A. Mickiewicza 5
32-700 Bochnia
tel./fax: 14 614 52 29, tel. 14 612 22 32
e-mail: biblioteka@biblioteka-bochnia.pl
https://biblioteka-bochnia.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-05-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Niektóre zamieszczone na stronie informacje i załączniki, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PiMBP w Bochni /archiwum strony/

Ułatwienia na stronie

Modernizując stronę www.biblioteka-bochnia.pl, zastosowaliśmy poziom AA, aby z serwisu mogło swobodnie korzystać jak najwięcej użytkowników, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność techniczna

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia czcionki
 • podświetlenie elementów nawigacyjnych tzw. focus dla osób niedowidzących
 • wyszukiwarka, umieszczona w prawym, górnym rogu strony
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB

Dostępność treści

Treści dodawane na stronę tworzymy w sposób dostępny. Staramy się pisać w sposób prosty, zrozumiały i czytelny. Struktura nagłówkowa.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Alicja Imiołek
e-mail: biblioteka@biblioteka-bochnia.pl
telefon: 14 614 52 22 ; 571 430 170

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, ul. A. Mickiewicza 5

 1. Przestrzenie komunikacyjne budynku PiMBP nie sią wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na różnym poziomach, pionowa – schody).
 2. Wejście do budynku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni nie jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
 3. Budynek Biblioteki to: parter, tu Wypożyczalnia dla Dorosłych, szatnia, toaleta dla pracowników, pomieszczenie gospodarcze z kotłownią; I piętro, to Czytelnia, sala klubu z zapleczem kuchennym, toaleta dla pracowników i toaleta dla czytelników – niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, II piętro, Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Sekretariat, toalety dla pracowników.
 4. Budynek, parter, posiada odrębne wejście do: Działu Zbiorów Audiowizualnych, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – dział obsługuje m.in. osoby z niepełnosprawnością wzroku.
 5. W budynku głównym – wejście zamknięte dla czytelników od Pl. Św. Kingi, używanie domofonu, tu: Księgowość, Dział Udostępniania i Informacji i Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
 6. Przestrzenie komunikacyjne budynku Biblioteki nie są wolne od barier poziomych i pionowych. Drzwi główne nie są automatycznie otwierane. Szatnia dostępna tylko podczas spotkań w sali klubu.
 7. Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, nie umożliwiają dostępu do wszystkich pomieszczeń i działów Biblioteki osobom niepełnosprawnym. Budynek nie posiada ramp podjazdowych i windy. Brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku. Stopnie schodów na korytarzu między piętrami są oznaczone kontrastowo. W budynku toaleta dla Czytelników na I p, niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 8. Miejsca parkingowe – przed budynkiem Biblioteki jest wydzielone i oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego – na terenie budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, wyjątek stanowią osoby z psem asystentem. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Filia Nr 1, ul. Wojskiego Polskiego 1

Filia znajduje się w lokalu wynajętym, w budynku na I piętrze. Przestrzenie komunikacyjne budynku PiMBP nie sią wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na różnym poziomach, pionowa – schody). Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy. Korytarz i hol na I piętrze oraz pomieszczenie filii umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada parkingu dla czytelników. Możliwość skorzystania z płatnego parkingu, nie należącego do budynku, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak toalety dla Czytelników.

Filia Nr 2, ul. Chodenicka 57

Filia znajduje się w lokalu wynajętym, w budynku na I piętrze. Przestrzenie komunikacyjne budynku PiMBP nie sią wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na różnym poziomach, pionowa – schody). Wejście boczne po schodach: zewnętrznych nieoznaczonych, oraz wewnętrznych oznaczonych kontrastowo. Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy. Korytarz i hol na I piętrze oraz pomieszczenie filii umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla czytelników, brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Toalety dla Czytelników niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Filia Nr 3, ul. Kurów 77

Filia znajduje się w parterowym budynku. Posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Siedziba filii umożliwia komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla czytelników, brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Toaleta dla Czytelników w części dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Filia Nr 4, ul. Brzeźnicka 19

Filia znajduje się w lokalu wynajętym, w budynku/bloku na I piętrze. Przestrzenie komunikacyjne budynku PiMBP nie sią wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na różnym poziomach, pionowa – schody). Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy. Wejście po nieoznaczonych schodach zewnętrznych i wewnętrznych. Korytarz na I piętrze oraz pomieszczenie filii umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem parking osiedlowy, brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak toalety dla Czytelników.

Filia Nr 5, ul. Krakowska 31

Filia znajduje się w lokalu wynajętym, w budynku Szpitala Powiatowego, na poziomie -1. Dojście z budynku głównego szpitala, windą na poziom -1. Szpital dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Korytarz i hol na poziomie -1 oraz umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie filii niedostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Budynek szpitala posiada parking płatny z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii nie możliwości poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, oraz skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak toalety dla Czytelników. Biblioteka obsługuje pacjentów przebywających w szpitalu, kadrę medyczną i personel administracyjny szpitala

Filia Nr 6, ul. Legionów Polskich 20

Filia znajduje się w lokalu wynajętym, w budynku/bloku na I piętrze. Przestrzenie komunikacyjne budynku PiMBP nie sią wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na różnym poziomach, pionowa – schody). Brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych i windy. Wejście po nieoznaczonych schodach zewnętrznych i wewnętrznych. Korytarz na I piętrze oraz pomieszczenie filii umożliwiają komunikację i swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking osiedlowy przed budynkiem, z wydzielonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Na terenie filii istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Brak toalety dla Czytelników.

Skip to content