Przejdź do treści Przejdź do stopki

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

W bocheńskiej Bibliotece funkcjonowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, ogólnopolskiej organizacji działającej od 1917 r. Koło powstało z inicjatywy Marii Bielawskiej, założycielki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni i członka SBP w 1946 r., natomiast Oddział w Bochni SBP został powołany w 2015 roku.

Celem ogólnokrajowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest m.in. czynny współudział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej i informacyjnej, dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej, praca na rzecz popularyzacji książki i rozwoju czytelnictwa, inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia, rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych bibliotekarzy.

Członkowie SBP w Bochni czynnie włączali się w działania i inicjatywy podejmowane przez Bibliotekę należąc do grona najaktywniejszych, pełnych pomysłów bibliotekarzy. Inspirację do działań czerpali często ze szkoleń prowadzonych przez członków SBP, konferencji, czasopism  i publikacji naukowych wydawanych przez organizację.

SBP w Bochni wspomagało Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w wielu działaniach np. w organizacji Dnia Bibliotekarza w ramach Tygodnia Bibliotek, w przeprowadzaniu szkoleń dla bibliotekarzy, organizacji spotkań autorskich i prelekcji, gromadzeniu materiałów i informacji do zbiorów regionalnych. SBP pozyskiwało fundusze i realizowało projekty we współpracy z Biblioteką.

W dniu 6 grudnia 2023 r. na wniosek Zarządu Koła SBP w Bochni, w oparciu o wolę członków Koła, która wyrażona została podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Koła SBP w Bochni podjęto decyzję o likwidacji Koła SBP w Bochni.

Uchwałą Nr 1/2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. Zarządu Oddziału SBP w Bochni, Koło SBP w Bochni zostało zlikwidowane, konsekwencją tego było podjęcie przez Zarząd Okręgu Małopolskiego w Krakowie Uchwały o likwidacji Oddziału SBP w Bochni z dniem 1 marca 2024 r.

 

 

Zarząd Oddziału SBP w Bochni

 

Zarząd Koła SBP w Bochni

Projekty

Pomoc przy realizacji projektu „Perunem do Audio, z Welesem do Czwórki” dofinasowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania

 • 25 stycznia 2023 r. – spotkanie Noworoczne SBP Koło w Bochni. W programie:– podsumowanie działalności Koła w 2022 – przewodnicząca Alicja Imiołek,- „Test o Bożym Narodzeniu” przygotowanie i poprowadzenie Bernadetta Macheta.
 • SBP włącza się w wiele akcji ogólnopolskich, jak: Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, i wiele akcji lokalnych, m.in. Dni Bochni.
 • 6 grudnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Koła SBP w Bochni.

Projekty

Pomoc przy realizacji projektu „Magia z Czytania, Siła z Podróżowania” dofinasowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spotkania

SBP włącza się w wiele akcji ogólnopolskich, jak: Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, i wiele akcji lokalnych, m.in. Dni Bochni.

Projekty

Pomoc w realizacji projektu „Magia z czytania”, dofinasowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:
• Dwa spotkania z Przemysławem Wechterowiczem „Proszę mnie przytulić”, autorem literatury dziecięcej, Filia Nr 6,
Piknik literacki: „Wspólne czytanie – dzieci wspieranie”, Park Rodzinny Uzbornia, W programie m.in.: duże gry planszowe, zabawy zręcznościowe, konkursy, spektakl dla dzieci Teatru Maska „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”, zajęcia z Pracownią RERUM, animacje Szkoły Języków Obcych Encjo!, stoisko wymiany książek zorganizowane przez członków SBP, 13 czerwca,
• Dwa spotkania z Wojciechem Widłakiem „Kto mieszka w książeczkach?”, autorem literatury dziecięcej, Filia Nr 1, 15 czerwca,
Piknik literacki: „Wspólne czytanie – dzieci wspieranie”. osiedlowy plac zabaw, ul. Chodenicka, przy Domu Strażaka i Bibliotece. W programie m.in. duże gry planszowe, zabawy zręcznościowe, konkursy, animacje dla dzieci Teatru Maska „Wyspa pełna Minionków”, stoisko wymiany książek zorganizowane przez członków SBP, zajęcia z Pracownią RERUM, 19 czerwca,
Piknik literacki: „Wspólne czytanie – dzieci wspieranie”, Tężnia solankowa przy Plantach Salinarnych. W programie m.in.: gra terenowa „Pora na Bibliostwora”, duże gry planszowe, zabawy zręcznościowe, konkursy, spektakl dla dzieci Teatru Krak-Art „Kot w butach”, zajęcia z Pracownią RERUM, animacje Szkoły Języków Obcych Encjo, stoisko wymiany książek zorganizowane przez członków SBP, 20 czerwca,
• Spotkanie dla bibliotekarzy i rodziców. W programie: wykład Wandy Matras – Mastalerz „Trudne emocje – warsztaty biblioterapii dla rodziców i bibliotekarzy” ; spotkanie z psycholog Lucyną Bogacz – Jonas „Czy pandemia nasiliła wybuch trudnych emocji, czy to tylko wymówka. Dyskusja o trudnych emocjach, relacjach, również tych w bibliotece”, 22 czerwca,
Piknik literacki: „Wspólne czytanie – dzieci wspieranie”, osiedle Kurów, przy Filii Nr 3. W programie m.in. animacje „Piraci”, duże gry planszowe, zajęcia z Pracownią RERUM, animacje Szkoły Języków Obcych Encjo, Szkoła Językowa Helen Doron, zabawy zręcznościowe, gra literacka „Rzuć kostką”, 22 sierpnia,
• Dwa spotkania autorskie z Jakubem Skworzem „Psia przyjaźń czyli zwierzę w domu to nie zabawka” 15 września,
• Cztery spotkania autorskie z Grzegorzem Kasdepke „Moc emocji”, 16 i 17 września,
• Dwa „Warsztaty poprawnej polszczyzny” z Maurycym Polaskim,5 października.

 

 

Spotkania

SBP włącza się w wiele akcji ogólnopolskich, jak: Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, i wiele akcji lokalnych, m.in. Dni Bochni.

Projekty

Bocheński Festiwal Literacki oKruch on-line, 7.12 – 11.12. Koordynacja SBP Oddział w Bochni:
• „Porozumienie i więź – o komunikacji budującej bliskość”- wykład online Marty Krupskiej,
• „O komunikacji interpersonalnej” – warsztaty online dr Patrycji Curyło-Sikory,
• „Jak mówić i jak słuchać czyli o dobrej komunikacji” – wykład online Anny Pawlik,
• „Jak się dogadać czyli rzecz o retoryce” – wykład dr Anety Załazińskiej,
• „Rozmowa o rozmowach” – spotkanie autorskie online z Andrzejem Pacułą, prowadzenie Barbara Banach.

 

Pomoc w organizacji i realizacji projektu: „Nowocześni i zorientowani”, dofinasowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
• „Aplikacje i gry mobilne –nowatorskie narzędzia edukacji i promocji literatury” szkolenie poprowadził Karol Baranowski,
• Wyjazd studyjny do nowoczesnych Bibliotek Publicznych w Chrzanowie i Oświęcimiu, 15 lipca,
• „Regionalizm w bibliotece – promocja regionu” szkolenie wyjazdowe do Lipnicy Murowanej, wykładowcy Jacek Piotrowski i Stanisław Paprota, 9 września,
• „Nowe media jako skuteczna forma promocji biblioteki” wykład Dominiki Drobiazg, 23 września,
• „Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe” szkoleniowiec Michał Szmaj, 6 października,

Spotkania

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koła w Bochni, prelekcja Alicji Imiołek „Tradycje Bożonarodzeniowe”, 26 stycznia,
SBP włącza się w wiele akcji ogólnopolskich, jak: Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, i wiele akcji lokalnych, m.in. Dni Bochni.

Projekty

„Bocheński oKruch” Literacki – 4 czerwca – 11 czerwca 2019 r. – realizacja projektu koordynowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Bochnia:

 • Taka piosenka – Taka Ballada” – recital Agnieszki Grochowicz z akompaniamentem Adama Niedzielina i Antoniego Dębskiego. Słowo wstępne Andrzej Pacuła „Piosenka artystyczna – dlaczego?”,
 • Nocne Spotkanie z Książką i Literaturą dla Dorosłych,
 • Warsztaty Twórczego Pisania dla Młodzieży, prowadzenie Marta Krupska,
 • Spotkanie autorskie z Jakubem Małeckim, ,
 • Wykład dr hab. Michała Nawrockiego „Strach się bać. Ostrożne wprowadzenie w literaturę grozy”
 • „Spojrzeć w przyszłość – seminarium naukowe”, Starostwo Powiatowe w Bochni,

Spotkania

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koła w Bochni, prelekcja Bernadetty Macheta „Fenomen szopki krakowskiej”, 23 stycznia,
Spotkanie członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Bochnia połączone ze zwiedzaniem zabytkowej Kopalni Soli Bochnia, 20 marca,
Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza. Część artystyczna: Teatr Artystokracki działający przy Stowarzyszeniu Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej, pod kierunkiem Zofii Sitko i Doroty Korty. Współorganizacja Biblioteka i SBP Oddział Bochnia,
Rodzinna Niedziela z NGO, udział członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Bochnia w współorganizacji pikniku. Zadanie dofinansowane przez Gmina Miasta Bochnia,14 lipca, Park Rodzinny Uzbornia.
Seminarium naukowe „Spojrzeć w przyszłość”. W programie: „Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość w bibliotece”, prelegent Karol Baranowski – bibliotekarz, nauczyciel, ambasador sieci „Labib”, specjalizujący się  w nowych technologiach i nowych mediach oraz „Biblioteczna apteczka literacka w pracy z czytelnikiem”, prelegent dr Wanda Matras –Mastalerz – pracownik naukowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa. Organizacja: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni oraz bocheńska Biblioteka.
14 października 2019 r. SBP włącza się w wiele akcji ogólnopolskich, jak Cała Polska czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, i wiele akcji lokalnych, Książka i Róża – 17 Małopolskie Dni Książki, obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, Dni Bochni.

W 2018 roku w ramach X edycji ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na najlepsze inicjatywy promujące czytelnictwo Biblioteka zdobyła I miejsce i tym samym zyskała tytuł „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017”. Bibliotekarka pracująca w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży naszej Książnicy kustosz Iwona Multan w wojewódzkim etapie konkursu na Bibliotekarza Roku zdobyła tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2017 i reprezentowała Małopolskę w konkursie ogólnopolskim.

Projekty

Festiwal Literacki oKruch” – 4 czerwca – 7 czerwca 2018 r. – realizacja projektu koordynowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Bochnia:

 • „Aż mi się chce wyjść z kina…, czyli rzecz o scenariuszu filmowym” warsztaty dla młodzieży z Krzysztofem Maćkowskim,
 • Warsztaty Twórczego Pisania pod hasłem „Słowo o ludziach budujących pokój”, prowadzenie Marta Krupska,
 • Wieczór z Andrzejem Zaryckim „Życie wspominam łagodnie”. W programe: Rozmowa z Andrzejem Zaryckim poprowadzona przez Andrzeja Pacułę oraz recital „Dobry moment” Beaty Paluch-Zarycka – śpiew, Michał Półtorak – skrzypce, Walentyn Dubrowskij – fortepian,
 • Spotkanie autorskie z Wiesławem Drabikiem pt. „Wielka zadyma z Wiesławem Drabikiem” dla dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bochni, Filia Nr 4,
 • „Czytelna myśl” – debata o wolności, moderator Marta Krupska,
 • Wykład dr hab. Michała Nawrockiego „Wyobraźnia i opowieść. Kilka zdań o literaturze science fiction i fantasy”,


„Przez pryzmat niepodległości do współczesności”
 dofinasowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni, koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni:

 • Warsztaty historyczno – komiksowe z Angeliką Wójtowicz i Oliwią Dąbrowską „Na tropach historii”, GBP w Rzezawie, oraz BP w Brzeźnicy,              5 czerwca,
 • Ogłoszenie powiatowego wakacyjnego konkursu plastyczno – literackiego „Bocheńszczyzna – moja mała Ojczyzna”,
 • Seminarium historyczne „Bo wolność krzyżami się mierzy”. W programie: wykład  Janusza Paproty „Szlak żołnierskich mogił  z okresu I Wojny Światowej – osobliwość historyczno – turystyczna powiatu bocheńskiego” oraz Bogdana Kasprowicza „Polskie drogi do wolności z bohaterstwem Orląt Lwowskich – opowieść o polskich dążeniach do niepodległości”. Spotkanie zakończyło wspólne śpiewanie pieśni i piosenek, które poprowadził Bogdan Kasprowicz, przy akompaniamencie Stanisława Domańskiego, 3 października,
 • Rozwiązanie i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu plastyczno – literackiego „Bocheńszczyzna moja mała Ojczyzna”, 15 października,

Spotkania

Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koła w Bochni, prelekcja Bernadetty Błoniarz „Święty Mikołaj dawniej i dziś”, 24 stycznia,
Spotkanie z okazji „Dnia Bibliotekarza”. W programie: wstęp Dyrektor Dorota Rzepka, informacja o otrzymaniu I miejsca w X edycji ogólnopolskiego konkursu Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017, Barbara Banach zaprezentowała pracę Iwony Multan – bibliotekarki pracującej w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży bocheńskiej Biblioteki, która zdobyła tytuł Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2017 oraz koncert Kwartetu Saksofonowego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni w składzie: Dawid Nowak, Justyna Nowak, Jakub Pietrzak, Paweł Burzyński, pod kierunkiem Józefa Janty,8 maja,
Rodzinna Niedziela z NGO, udział członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Bochnia w współorganizacji pikniku. Zadanie dofinansowane przez Gmina Miasta Bochnia,
SBP włącza się w wiele akcji ogólnopolskich, jak Cała Polska czyta Dzieciom, Tydzień Bibliotek, Narodowe Czytanie, i wiele akcji lokalnych, Książka i Róża – 17 Małopolskie Dni Książki, obchody 100-lecia odzyskania niepodległości, Dni Bochni.

Projekty

Projekt „Bocheński Festiwal Literacki Okruch”, dofinansowany przez Gminę Miasta Bochnia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni,

Projekt „Literatura i sztuka w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci”, dofinasowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni,

Spotkania

 • Spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, prelekcja Anny Szczygieł „Opłatek wigilijny w polskiej tradycji świątecznej”, 27 stycznia,
 • Dzień Bibliotekarza, spektakl Teatru Bakałarz „Wydmuszka”. Współorganizacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Bochnia, 9 maja,
 • Rodzinna Majówka Literacka w Parku Rodzinnym Uzbornia. W programie: Warsztaty teatralne z Teatrem Bajdurka, spektakl dla najmłodszych „O niegrzecznym Filipku, zielonym ogonie, czarach i co z tego wynikło” ; „Znajdź zapomnianego” literacka gra terenowa ; „Bajkoterapia, czyli bajki – pomagajki dla małych i dużych” spotkanie z aktorem Arturem Barcisiem ; koncert rapera Arcadio oraz „Zielona czytelnia” i „Magiczne drzewo” – happening czytelniczy. Rodzinną Majówkę Literacką zorganizowała Biblioteka w ramach projektu „Czy drogie jest CzyTanie” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wspierana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni oraz Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Bochni”, 27 maja,
 • Wieczór słowno-muzyczny, poświęcony poecie, prozaikowi, autorowi tekstów znanych i lubianych piosenek, pt. „Bogdan Loebl – poeta piosenki, poeta bluesa”.  O tym jak ewoluowała twórczość literacka Loebla opowiedział Andrzej Pacuła, a oprawę muzyczną analizowanych tekstów zapewnił krakowski zespół ADSU. Spotkanie w ramach realizacji projektu „Bocheński Festiwal Literacki Okruch”, dofinansowanego przez Gminę Miasta Bochnia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, 6 czerwca,
 • Lekcja czytania poezji  pt. „Czytanie Uzborni”, którą poprowadził Andrzej Pacuła, bochnianin, poeta i dramaturg, autor tomiku „Uzbornia – kroniki rodzinne”. Spotkanie w ramach realizacji projektu „Bocheński Festiwal Literacki Okruch”, dofinansowanego przez Gminę Miasta Bochnia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, 7 czerwca,
 • Spotkania  dla grup licealistów z I LO w Bochni z Grzegorzem Jankowiczem, filozofem literatury, krytykiem, erudytą. Autorem książki „Życie na poczytaniu. Rozmowy o literaturze i reszcie świata”. Spotkanie w ramach realizacji projektu „Bocheński Festiwal Literacki Okruch”, dofinansowanego przez Gminę Miasta Bochnia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, 7 czerwca,
 • Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Pawłem Beręsewiczem. Spotkanie w ramach realizacji projektu „Bocheński Festiwal Literacki Okruch”, dofinansowanego przez Gminę Miasta Bochnia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, 5 czerwca, Filia Nr 1,
 • Spotkanie autorskie z pisarzem dla dzieci Pawłem Beręsewiczem. Spotkanie w ramach realizacji projektu „Bocheński Festiwal Literacki Okruch”, dofinansowanego przez Gminę Miasta Bochnia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, 5 czerwca,
 • Warsztaty Twórczego Pisania pod hasłem „Tajemnice przestrzeni miejskiej”. Spotkanie w ramach realizacji projektu „Bocheński Festiwal Literacki Okruch”, dofinansowanego przez Gminę Miasta Bochnia, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni, 5 czerwca,
 • Wyjazd studyjny członków Koła SBP Oddział w Bochni do Biblioteki w Dąbrowie Tarnowskiej, w programie: zwiedzanie Biblioteki i Ośrodka Spotkania Kultur, obchody Dnia Bibliotekarza, wykład D. Rzepka „100 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich”, 10 maja,
 • Współorganizacja Gali wręczenia Medalu Małopolski Bibliotekarz Roku 2016 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, poprowadzenie Dorota Rzepka – przewodnicząca Zarządu Małopolskiego Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Anna Wiśniewska – z-ca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Dokonania nominowanej do Medalu Anny Szczygieł z Biblioteki w Grobli zaprezentowała Bernadetta Macheta – instruktor w PiMBP w Bochni. 17 maja,
 • Organizacja Zwyczajnego Zjazdu Okręgowego Delegatów SBP w WBP w Krakowie, 26 czerwca,
 • Przygotowania i współorganizacja święta organizacji pozarządowych w Parku Rodzinnym Uzbornia „Rodzinna Niedziela z NGO”, organizacja „Zielonej czytelni”, gry, zabawy, konkursy i quizy literacki, malowanki i wyklejanki dla dzieci, i tych młodszych i tych starszych…., 2 lipca.

Spotkania

 • Pajdak „Choinka”,  1 lutego,
 • W 2016 r. Biblioteka obchodziła jubileusz 70-lecia działalności. 20 kwietnia 2016 r. odbyła się główna uroczystość pod honorowym patronatem: Ludwika Węgrzyna – Starosty Bocheńskiego i Stefana Kolawińskiego – Burmistrza Miasta Bochnia. W programie spotkania m. in.: wystąpienie Dyrektor Biblioteki Doroty Rzepka, prezentacja „70 lat w pigułce” – Elżbieta Kostańska i Mariusz Nakielny, ogłoszenie wyników konkursu na logo Biblioteki i pierwsza prezentacja wybranego logotypu, otwarcie wystawy fotografii Adama Gierczyka „Biblioteka w obiektywie”, podsumowanie ankiet w prezentacji „Jak nas widzą czytelnicy ?” – Alicja Imiołek i Bernadetta Macheta, nagrody Dyrektora Biblioteki z okazji 70-lecia, koncert Marka Piekarczyka, któremu akompaniowali Tadeusz Apryjas i Jacek BorowieckiWspółorganizatorem obchodów 70-lecia było działające w Bibliotece Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 • Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”, dofinansowany przez Gminę Miasta Bochnia na wniosek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni. W ramach zadania zorganizowano koncert bocheńskich muzyków: Marka Piekarczyka, Tadeusza Apryjasa i Jacka Borowieckiego.
 • Współorganizacja Gali Finałowej „Bibliotekarza Roku 2015 Województwa Małopolskiego” w WBP w Krakowie, z ramienia SBP. Prezentacja kandydatki – Małgorzaty Rydz przez Alicję Imiołek. Prowadzenie gali: Dorota Rzepka i Jerzy Woźniakiewicz. Patronat Honorowy – Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego, 17 maja,
 • Współorganizacja „Rodzinnej Niedzieli z NGO” w Parku Rodzinnym Uzbornia. Blok zajęć literacko – plastycznych „Zabawy literackie dla dzieci i nie tylko…”, przygotowany przez członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bochni. w programie: Rodzinna krzyżówka literacka oraz plenerowe zabawy literacko – plastyczne z książką przy ławeczce bookcrossingowej im. M.Bielawskiej, 3 lipca,
 • Szkolenie w Artetece  WBP w Krakowie, D. Rzepka, A. Imiołek, B. Banach, B. Macheta, B. Świder,  B. Piskór, 21 września,
 • Udział D. RzepkaA. Imiołek i B. Banach oraz współorganizacja w ramach SBP  -Forum Bibliotek Małopolski „Kierunek – integracja”, Biblioteka Jagiellońska, 26 października.

Spotkania

 • Spotkanie noworoczne członków Stowarzyszenia Bibliotekarzy polskich koło w bochni, prelekcja Doroty Rzepka „Pieśni bożonarodzeniowe i kolędy w polskiej tradycji” oraz wspólne kolędowanie, 26 stycznia,
 • Współpraca przy realizacji projektu „Zapraszamy ma ławeczkę, czyli bookcrossing dla każdego…”. Udział w uroczystym „odsłonięciu” ławeczki im. M.Bielawskiej w Parku Uzbornia, koncert Basniowej Kapeli „Liliowy bór”. Projekt dofinasowany przez Fundację Banku Zachodniego WBK, 9 maja,
 • Spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza. W programie recital Adriany Zborowskiej, na fortepianie akompaniowała Anna Szyniarowska, w duecie zaśpiwałay:Anna Bober i Anna Jurczak, prowadzenie Dorota Rzepka, 12 maja,
 • Współorganizacja Gali Finałowej wręczenia Medalu na Bibliotekarza Roku 2014 Województwa Małopolskiego w WBK w Krakowie. Prezentacja kandydatki Magdaleny Maciejewskiej – Kierownika Filii Nr 6 PiMBP w Bochni przez Barbarę Banach. Prowadzenie gali Dorota Rzepka i Jerzy Woźniakiewicz, 13 maja,
 • Współorganizacja święta organizacji pozarządowych „Niedziela z NGO”, prowadzenie konkursu literackiego, stoiska plastycznego, wymiany książek, koordynator D.Rzepka, animatorzy: B.Macheta, B.Piskór i A.Kubać, Park Rodzinny Uzbornia, 12 lipca.

Spotkania

 • 27 stycznia 2014 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęła przewodnicząca Bocheńskiego Koła, Dorota Rzepka składając przybyłym koleżankom serdeczne życzenia noworoczne. W świątecznej atmosferze koleżanki obejrzały przygotowaną przez zaproszoną Agnieszkę Żołna prezentację i wysłuchaliśmy opowieści o „Tradycjach grup kolędniczych”.   W dalszej części spotkania rozmawiano o pracy w bibliotekach, planach oraz dyskutowano o propozycja na tegogorocznych kandydatów na Bibliotekarza Roku 2013 Małopolski.
 • Współorganizacja spotkania z okazji Dnia Bibliotekarza, w programie: „650 lat zawodu bibliotekarza w Polsce” prezentacja Doroty Rzepka i koncert Sary Rynowskiej – wokal i Bartłomeja Krawczyka – gitara, współorganizacja, 6 maja 2013 roku.
 • Współorganizacja uroczystej Gali Finałowej wyborów Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2013 organizowanych przez Okręg Małopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Prezentacja na spotkaniu nominowanych bibliotekarzy z bocheńszczyzny: Alicja Imiołek sylwetki – Bernadetty Macheta z PiMBP w Bochni i Beata Piskór –  sylwetki Marii Gałązka z Biblioteki w Brzeźnicy. Prowadzący spotkanie: Dorota Rzepka i Jerzy Woźniakiewicz, 9 maja 2014 roku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
 • Udział w pikniku „Rodzinna niedziela z NGO”, tu: przygotowanie i przeprowadzenie „Rodzinnego quizu literackiego” oraz organizacja stoiska z książkami „Zabierz, przeczytaj, podaj dalej„, gdzie można było przynieść książkę, wymienić ją na inną lub po prostu wziąść sobie książkę i po przeczytaniu przekazać dalej, 13 czerwca, Park Rodzinny Uzbornia.

Projekty

 1. „Bocheńskie impresje”. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, dofinansowany przez Gminę Miasta Bochnia,

Działania:

 • Spotkanie z Leszkiem Mazanem i Mieczysławem Czumą „Bochnia – to brzmi dumnie”,
 • Spotkanie muzyczne – koncert zespołu „Pora Wiatru”,
 • Wystawa malarstwa „Bochnia – nasze miasto”, bocheńskich artystów.
 1. „Bochnia – nasze miasto”. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, dofinansowany przez Gminę Miasta Bochnia,

Działania:

 •  Turniej wiedzy o Bochni,
 •  Akcja „Cała Bochnia czyta Dzieciom”,
 •  Konkurs „Medal okolicznościowy na 760 – lecie Bochni”.
 1. „Młode talenty bocheńszczyzny”. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, dofinansowany przez Starostwo w Bochni,

Działania:

 • Warsztaty muzyczne z Izabellą Klebańską „Zabawa z dźwiękami”,
 • Warsztaty plastyczne „Zaczarowany ołówek” z Łukaszem Zabdyrem”,
 • Warsztaty literackie „Mistrz słowa” z Barbarą Gawryluk,
 • Konkurs plastyczny „Kolorowy świat Juliana Tuwima”, ogłoszenie wyników połączone ze spotkaniem z Izabellą Klebańską „Tuwimowo”.

Spotkania

 • 21 stycznia 2013 r. odbyło się Spotkanie Noworoczne. To pierwsze w tej kadencji spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Bocheńskiego Koła, Dorota Rzepka składając przybyłym koleżankom serdeczne życzenia noworoczne. W świątecznej atmosferze koleżanki obejrzały przygotowaną przez Bernadettę Machetę ekspozycję kartek świątecznych i prezentację „Krótka historia kartek bożonarodzeniowych”.   W dalszej części spotkania rozmawiano przy kawie o różnych aspektach pracy w bibliotekach, propozycjach wspólnych planów, wyjazdów, wzmocnienia własnego potencjału w zakresie działań na rzecz integracji środowiska i pozyskania nowych członków SBP.
 • Współorganizacja spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, w programie: „Bibliotekarz – zawód dla kreatywnych” prezentacja Doroty Rzepka i koncert Dariusza Rybki – saksofon i Kamila Konieczniaka – instrumenty klawiszowe, współorganizacja, 14 maja 2013 roku.
 • Współorganizacja uroczystej Gali Finałowej wyborów Małopolskiego Bibliotekarza Roku 2012 organizowanych przez Okręg Małopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie. Patronat Honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Prezentacja na spotkaniu nominowanych bibliotekarzy z bocheńszczyzny: Alicja Imiołek sylwetki – Barbary Banach z PiMBP w Bochni i Bernadetta Macheta –  sylwetki Beaty Sowy z Gminnej Biblioteki w Lipnicy Murowanej. Prowadzący spotkanie: Dorota Rzepka i Jerzy Woźniakiewicz, 3 czerwca 2013 roku, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.
 • Zwiedzanie przez członków SBP Koło w Bochni nowej siedziby Biblioteki w Brzesku, 26 czerwca 2013 roku.

Projekty

 • „W krainie uśmiechniętej książki”. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, dofinasowany przez Gminę Miasta Bochnia,

Projekty

 • „Wykład okolicznościowy z okazji 65 – lecia PiMBP w Bochni”. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, dofinasowany przez Gminę Miasta Bochnia,
 • „65 lat Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni”. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, dofinasowany przez Gminę Miasta Bochnia,
 • „65 lat Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni”. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, dofinasowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni.

Projekty

 • „Rok Kazimierza Wielkiego w bocheńskiej Bibliotece”. Projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Bochni, dofinasowany przez Gminę Miasta Bochnia,
Skip to content