Przejdź do treści Przejdź do stopki

Vademecum czytelnika

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z księgozbioru i usług placówki.
Oferujemy ogromny i bardzo różnorodny księgozbiór literatury pięknej i naukowej zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży. Posiadamy książki tradycyjne, w tzw. czarno-druku oraz bogaty zbiór audiobooków,  książek mówionych i książek elektronicznych. W Czytelni naukowej udostępniamy czasopisma, znajdują się tam również stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz punkt ksero.
Na naszej stronie internetowej www.biblioteka-bochnia.pl można skorzystać z katalogu on-line, który odzwierciedla stan księgozbioru oraz status dostępności poszukiwanych pozycji.

Zbiory wypożyczane są na określony okres /patrz strona główna, zakładka: Biblioteka, tu: Regulamin/. Po upływie tego czasu prosimy o zwrot bądź przedłużenie wybranych pozycji. Za przetrzymanie zbiorów naliczana jest opłata w wysokości 0,5 zł za każdy egzemplarz. Koszty ponosi Czytelnik, w razie braku opłaty konto zostaje zablokowane do czasu uregulowania zobowiązań.

Zapraszamy do Biblioteki!

Jak zapisać się do biblioteki?

Każdy zainteresowany korzystaniem z księgozbioru i usług naszej książnicy musi zapisać się do Biblioteki, wybranego działu lub filii.
Zapis czytelnika odbywa się na podstawie:
•    dorośli – aktualnego dowodu tożsamości,
•    młodzież – legitymacji szkolnej/studenckiej,
•    dzieci – dowodu tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna.

Czytelnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem, którego znajomość i gotowość jego respektowania potwierdza złożeniem czytelnego podpisu na zobowiązaniu. Podpis ten jest równoznaczny z zapisaniem się do Biblioteki i zapoznaniem z Regulaminem. Następnie Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną z osobistym numerem.

Czytelnicy, którzy posiadają elektroniczną kartę biblioteczną, mogą korzystać na jej podstawie z usług bibliotecznych we wszystkich działach i filiach, oraz wypożyczeń i zwrotów materiałów bibliotecznych.

Czytelnicy otrzymujący elektroniczną kartę zobowiązani są do każdorazowego okazywania jej przy wypożyczaniu i zwrocie książek i innych materiałów bibliotecznych. Mogą również uaktywnić swoje konto on-line, zarządzać nim, aktualizować dane osobowe, przeglądać swoje wypożyczenia, monitorować terminy zwrotów. Poprzez konto może wysyłać i odbierać wiadomości. Aby wejść na konto konieczne jest zalogowanie się. Nazwę użytkownika i wstępne hasło Czytelnik otrzymuje od bibliotekarza danego Działu/Filii.
Uwaga!  Czytelnik przy zapisie lub aktualizacji danych osobowych otrzymuje tylko jedną kartę elektroniczną, która obowiązuje w całej sieci bibliotecznej na terenie miasta.

Jak korzystać z katalogu?

Katalog on-line stanowi odzwierciedlenie zbiorów Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

Katalog przeszukiwać/przeglądać można jako:

  • Osoba anonimowa – opcja ta umożliwia tylko przeglądanie zawartości katalogu,
  • Czytelnik Biblioteki – po zalogowaniu do konta osobistego, opcja umożliwia przeglądanie katalogu, stanu konta, dokonywać w Wypożyczalni dla Dorosłych i Oddziale dla Dzieci i Młodzieży zamówień wypożyczonych książek, wysyłać wiadomości do poszczególnych Działów.

W celu zalogowania na Moje Konto należy wpisać imię i nazwisko oraz hasło, które czytelnik otrzymuje przy zapisie do Biblioteki. 
Katalog informuje o statusie dostępności poszukiwanych pozycji.

Katalog przeszukiwać można z każdego komputera, który ma dostęp do Internetu.

WYSZUKIWANIE W KATALOGU ON-LINE
Aby wyszukiwać pozycji w katalogu on-line należy w menu wybrać opcję SZUKAJ.
Do wyboru są dwa rodzaje wyszukiwania: wyszukiwanie proste i wyszukiwanie złożone.

Wyszukiwanie proste

Po wybraniu w menu opcji „Szukaj” domyślnie ukazuje się tryb wyszukiwania prostego.
Aby odnaleźć interesującą Cię pozycję należy:
1.    Wybrać, według czego chcesz wyszukiwać – Autor, Tytuł, Hasło przedmiotowe, Seria, ISBN, UKD,
2.    Następnie zacznij wpisywać poszukiwaną frazę np. nazwisko danego autora,
3.    Podczas wpisywania będą pokazywać się podpowiedzi w postaci pierwszych paru haseł z danego indeksu pasujących do wpisywanej frazy – możesz wybrać jedną z nich,
4.    Swoje wyszukiwanie możesz zawęzić do wybranego typu dokumentu,
5.    Aby rozpocząć wyszukiwanie należy nacisnąć przycisk „Szukaj”.

Wyszukiwanie złożone: 
Umożliwia odnalezienie poszukiwanego tytułu poprzez podanie większej liczby szczegółów, np. datę wydania, wydawnictwa (jeżeli szukamy konkretnych tytułów), określenie rodzaju poszukiwanego dokumentu (książka, audiobook czy czasopismo), zawężenie wyszukiwania do języka tekstu oraz do działu/filii, które chcemy przeszukać, wpisanie większej liczby fraz, zadecydowanie o ilości opisów widocznych na stronie.
W katalogu on-line możliwe jest przeszukiwanie bazy w oparciu o następujące indeksy: autor, tytuł, hasło przedmiotowe, numer ISBN, seria wydawnicza, UKD. Domyślnie ustawione jest kryterium: Wszystkie indeksy. Aby je zmienić, należy rozwinąć listę wyboru (po prawej stronie) i kliknąć odpowiedni indeks.
Podczas wpisywania poszukiwanej frazy system pokaże podpowiedzi w postaci pierwszych paru haseł, które do niej pasują – można wybrać jedną z nich, klikając.
Po kliknięciu na wybraną pozycję otrzymamy pełny opis publikacji oraz informację o lokalizacji, czyli gdzie ona się znajduje, w jakim dziale czy filii, a także o charakterze jej dostępu: DO WYPOŻYCZENIA lub DO WYPOŻYCZENIA NA MIEJSCU (CZYTELNIA).
O statusie dostępności poszukiwanej książki informują użytkownika ikonki.
W przypadku , gdy dana pozycja jest wypożyczona, pojawia się informacja o terminie zwrotu danej książki.

W razie wystąpienia problemów podczas przeglądania katalogu on-line prosimy o skorzystanie z zakładki POMOC lub skontaktować się z dyżurującym bibliotekarzem.

Jak korzystać z konta?

Każdy czytelnik posiadający biblioteczną kartę elektroniczną, ma możliwość aktywowania i korzystania z bibliotecznego konta osobistego.
Może nim zarządzać, aktualizować dane osobowe, przeglądać swoje wypożyczenia, monitorować terminy zwrotów. Poprzez konto może wysyłać i odbierać wiadomości.
Aby wejść na konto konieczne jest zalogowanie się. Nazwę użytkownika i wstępne hasło Czytelnik otrzymuje od bibliotekarza danego Działu/Filii.
Uwaga!  Czytelnik przy zapisie lub aktualizacji danych osobowych otrzymuje tylko jedną kartę elektroniczną, która obowiązuje w całej sieci bibliotecznej na terenie miasta.

Na swoje konto można zalogować się ze strony www.biblioteka-bochnia.pl  z zakładki Zaloguj lub za pośrednictwem katalogu on-line.

W celu zalogowania się należy wpisać:
•    LOGIN – imię i nazwisko użytkownika pisane z wielkich liter i ze spacją, np. Jan Kowalski,
•    HASŁO – w przypadku logowania się po raz pierwszy można je uzyskać u dyżurującego bibliotekarza przy zapisie lub aktualizacji danych, dla bezpieczeństwa kont Czytelnicy są proszeni o samodzielną zmianę hasła po pierwszym zalogowaniu się na swoim koncie.

Dane czytelnika
Po zalogowaniu czytelnik może sprawdzić swoje dane adresowe i osobowe oraz je aktualizować, zmienić e-mail i hasło.
•    Zmień email – tutaj możesz wpisać nowy lub poprawić adres poczty elektronicznej, przez który biblioteka będzie się z tobą kontaktować. Na adres mailowy możesz otrzymać m.in. powiadomienie o zmianie rezerwacji (jeśli taka opcja będzie włączona).
•    Zmień hasło – po pierwszym logowaniu można zmienić hasło otrzymane z biblioteki. Hasło nie powinno być zbyt proste do odgadnięcia, ale nie powinno być też zbyt trudne do zapamiętania. Jeśli zapomnisz swoje hasło, musisz zgłosić się do biblioteki w celu uzyskania nowego.

Wiadomości

Tutaj możesz wysłać i odbierać wiadomości od/do bibliotekarzy z działu/filii, z którego korzysta Czytelnik.

Jeśli masz nieodebraną, ważną wiadomość, to po wejściu na konto pojawi się powyższy komunikat. Aby przejść do innej funkcji w Danych czytelnika musisz ją odebrać.
Odebrane – przeglądanie wiadomości z biblioteki, liczba w nawiasie (jeśli jest widoczna) oznacza liczbę nieprzeczytanych wiadomości,
Wysłane – tu możesz zobaczyć swoje wysłane wiadomości,
Utwórz wiadomość – po kliknięciu tutaj masz możliwość wysłania krótkiej wiadomości do biblioteki. Pamiętaj, aby wybrać z listy bibliotekarza z odpowiedniego działu z którym chcemy korespondować.

Wypożyczenia
Po aktywowaniu tej opcji pokazuje się lista wypożyczeń wraz z: nazwą Działu/Filii, w której czytelnik wypożyczył pozycję, datą wypożyczenia, datą zwrotu (w aktualnych wypożyczeniach datą, w której trzeba zwrócić wypożyczaną pozycję). Dodatkowo można przefiltrować wypożyczenia w wybranego działu/filii biblioteki.

Aktualne – tu widoczna jest lista bieżących wypożyczeń wraz z terminem zwrotu. Jeśli chcesz przedłużyć wypożyczenie skontaktuj się z biblioteką.
Wszystkie – tutaj znajdziesz pełną historię swoich wypożyczeń (niezwrócone pozycje będą zaznaczone na czerwono) z datą wypożyczenia i zwrotu.

Prosimy pamiętać o zmianie hasła podczas pierwszego logowania oraz o wylogowaniu się z konta po  jego odwiedzeniu.

W razie problemów prosimy o korzystanie z zakładki Pomoc lub skierować zapytanie do dyżurującego bibliotekarza.

Skip to content