Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Wznawia zajęcia Klubik “MiniMini6” w Filii Nr 6

Filia Nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni zaprasza na kolejną edycję spotkań w Klubiku „MiniMini 6” dofinansowanych z Budżetu Obywatelskiego Miasta Bochni.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 12 października 2021 roku o godz. 9.30. Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku ok. 3 lat, które nie uczęszczają do przedszkoli.
Obowiązują zapisy osobiście w lokalu Biblioteki lub telefonicznie pod numerem: 14 612 67 52. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia będą odbywać się w każdy wtorek w lokalu Filii nr 6, ul. Legionów Polskich 20/39 w godzinach od 9.30 – 10.30.
Spotkania w Klubiku ”MiniMini 6” są świetną zabawą, ale też okazją do poznawania wspaniałych bohaterów książkowych, rozwoju ruchowego i manualnego.
Najmłodsi uczą się współpracy w grupie, przygotowującej do rozpoczęcia nauki w przedszkolu.
Spotkania są też okazją dla rodziców do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń.
Po zajęciach zapraszamy dzieci do samodzielnej zabawy i wypożyczania książek.

Regulamin Klubiku „Mini mini 6” w czasie pandemii

 1. Organizatorem Klubiku „MiniMini 6” jest Filia nr 6 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni, ul. Legionów Polskich 20/39, tel. 14 612 67 52
 2. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu we wtorki w godz. 9.30-10.30
 3. Uczestnikami spotkań mogą być dzieci (czytelnicy naszej Biblioteki) ok. 3 –letnie, nie uczęszczające do przedszkola wraz z jednym opiekunem.
 4. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
 5. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
 6. Klubik „MiniMini 6” działa przez cały rok, z przerwą wakacyjną, świąteczną, feriami zimowymi oraz dniami ustawowo wolnymi. Klubik nie funkcjonuje w przypadku wprowadzenia na terenie kraju przepisów sanitarnych zakazujących czasowego funkcjonowania Klubiku.
 7. Personel Fili Nr 6 PiMBP nie odpowiada za rzeczy pozostawione w bibliotece.
 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają opiekunowie.
 9. Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie osoby zdrowe ( bez kataru, kaszlu, gorączki). Nie mogą przychodzić dzieci i opiekunowie jeżeli w ich domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w domowej.
 10. Opiekun dziecka każdorazowo, przed zajęciami zobowiązany jest wypełnić oświadczenie Covid-19.
  11.Po wejściu do Biblioteki opiekun dziecka zobowiązany jest przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 11. Wszystkie informacje dotyczące zajęć (ich odwołania lub zmiany godziny) będą podawane na stronie internetowej oraz na Facebook’u Biblioteki.
 12. Opiekun zapisujący dziecko do Klubiku wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku jego dziecka do promocji Klubiku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000). Wizerunek będzie wykorzystywany do celów reklamujących działalność Biblioteki m.in. poprzez publikację zdjęć z zajęć na stronie internetowej Biblioteki oraz na Facebook’u.
 13. Wszyscy uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
logo
Skip to content