Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Spotkanie z Ewą Danowską i promocja jej najnowszej książki „Krakowskie silvae rerum. Szkice o ludziach”

Spotkanie z Ewą Danowską i promocja jej najnowszej książki „Krakowskie silvae rerum. Szkice o ludziach”, odbyła się we wtorek 21 listopada 2023 r., zgromadziła w sali klubu Biblioteki słuchaczy zainteresowanych historią Krakowa.

Promowana książka zawiera szkice poświęcone nietuzinkowym osobom żyjącym w stołecznym mieście Krakowie od XVIII do połowy XX wieku, ludziom różnych profesji i pochodzenia, którzy w swej epoce byli znani i bardzo często opisywani w artykułach, pamiętnikach, w lokalnej plotce i anegdocie. Autorka książki dr hab. Ewa Danowska jest historykiem i byłym kierownikiem Działu Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN. Zbiory tej Biblioteki są nieocenionym źródłem wiedzy o historycznym Krakowie i jego mieszkańcach.
Autorka opowiadała, jak dobierała bohaterów 40 opowieści, ludzi różnej profesji: artystów, lekarzy, profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziennikarzy, przedsiębiorców… Dla wielu z nich przepustką do książki były ogromne osiągnięcia i zasługi, dla innych nietuzinkowa osobowość, a nawet dziwactwa. Tłumaczyła, dlaczego pominęła w książce tak wybitnych Krakowian, jak Jan Matejko, Stanisław Wyspiański i Wojciech Kossak, a napisała o osobach współpracujących lub zaprzyjaźnionych z nimi. Dlaczego z 40 opowieści tylko 5 poświęciła kobietom? Dzięki tym opowieściom nazwiska, które znamy, bo nadano je: ulicom, szpitalom, parkom itd., nabrały dla słuchaczy innego znaczenia: zyskały swoją historię, opowieść o człowieku. Wielu bohaterów książki to fundatorzy stypendiów dla ubogich studentów, ofiarodawcy funduszy na różne instytucje, osoby finansujące upiększanie plant, ogrodu miejskiego, wspierające ubogich, jednym słowem zasługujące na tytuł „dobrze czyniącego”.

Prowadząca spotkanie Dorota Rzepka zwróciła uwagę, że w publikacji pojawiają się również osoby związane z Bochnią i Bocheńszczyzną: pochodząca z Wiśnicza Teodora Matejkowa – żona Jana Matejki, Walery Gadomski – autor pomnika króla Kazimierza Wielkiego na bocheńskim rynku, Teodor Axsentowicz, którego obraz możemy oglądać w Muzeum. Dwaj wybitni uczeni pochodzący z Ziemi Bocheńskiej, absolwenci tutejszego Gimnazjum, a późniejsi profesorowie Uniwersytetów w Krakowie i Lwowie: Franciszek Bujak i Jan Ptaśnik, mogli studiować dzięki stypendiom z fundacji Józefa Szujskiego. Wątków bocheńskich można w książce znaleźć więcej.

Na zakończenie autorka zdradziła, że posiada już materiał na kolejną książkę o niezwykłych ludziach związanych z Krakowem. Po spotkaniu nie zabrakło podziękowań, życzeń i oczywiście autografów na zakupionych książkach.

 

Skip to content