Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Noc w Bibliotece dla dzieci – zapisy

Noc w Bibliotece

Jeśli lubisz się dobrze bawić i nie straszne Ci są trudne zadania, masz od 8 do 12 lat, to zapraszamy Cię na noc pełną wrażeń i niesamowitych historii do „Krainy Nibylandii”. W jej trakcie będziesz miał szansę wykazać się swoją wiedzą na temat bajek i baśni oraz poznasz wiele innych barwnych opowieści i fantastycznych bohaterów.

W związku z panującymi ograniczeniami tegoroczna Noc będzie miała inną formę niż dotychczas. Odbędzie się ona 15 stycznia 2022 roku (tj. sobota), w godzinach od 18.00 do 22.00. W tym roku, niestety, dzieci nie będą nocowały w Bibliotece. Jak dotychczas warunkiem uczestnictwa jest bycie czytelnikiem bocheńskiej Biblioteki lub jej filii oraz wypełniony przez rodzica/opiekuna formularz zgody (załącznik nr 1 do regulaminu). Formularze zgody prosimy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży PiMBP w Bochni, ul. Mickiewicza 5, tel. 14 614 52 23 do dnia 14 stycznia 2022 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w poniższym regulaminie, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nim.

REGULAMIN AKCJI „NOC W BIBLIOTECE”

&1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji „Noc w bibliotece” jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
 2. Akcja odbędzie się dnia 15 stycznia 2022 r. w godzinach 18.00 – 22.00.
 3. Miejsce akcji: Biblioteka Główna przy ul. A. Mickiewicza 5 .
 4. Regulamin dostępny jest w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. A. Mickiewicza 5 , II p. oraz na stronie internetowej bocheńskiej Biblioteki.
 5. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
 6. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 8 – 12 lat, będących czytelnikami bocheńskiej Biblioteki lub jej fili.
 7. Liczba osób biorących udział w akcji jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu  decyduje kolejność zgłoszeń.

&2

ZASADY

 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanej akcji (wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 14 stycznia 2022 r.
 2. Uczestnik akcji powinien być w dobrym stanie zdrowia.
 3. Podczas akcji organizator wymagać będzie od dzieci kulturalnego zachowania, szanowania cudzych i własnych rzeczy oraz zwracania się z wszelkimi problemami do osób prowadzących.
 4. Podczas całej akcji obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z Biblioteki. W przypadku złamania zakazu oraz złego i problemowego zachowania się dziecka, bibliotekarz powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają obowiązek odebrania dziecka z Biblioteki.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zniszczone lub zgubione przez dzieci w czasie trwania akcji.

&3

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Udział w akcji wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000)  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, przy ul. A. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji akcji i  w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
 3. Przystępując do udziału w niniejszej akcji każdy rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na stronie internetowej Organizatora i jego mediach społecznościowych, celem udokumentowania akcji.

&4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do udziału akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają bibliotekarze z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży bocheńskiej Biblioteki pod nr tel. 14 614 52 23.

Zainteresowanych zapraszamy życząc doskonałej zabawy.

Skip to content