Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Konkurs „Baśniowy świat Marii Konopnickiej” – ogłoszenie

„Baśniowy świat Marii Konopnickiej” – konkurs plastyczny
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Dział Instrukcyjno-Metodyczny zaprasza młodych czytelników do udziału w konkursie plastycznym „Baśniowy świat Marii Konopnickiej”.
W 180-tą rocznicę urodzin pisarki Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2022 Rokiem Marii Konopnickiej. Jest to doskonała okazja do przypomnienia jej twórczości i lepszego poznania pisarki, której nazwisko przywołuje takie utwory z dzieciństwa jak: O krasnoludkach i sierotce Marysi, O Janku Wędrowniczku czy Na jagody.

Celem konkursu jest nie tylko upamiętnienie rocznicy urodzin i zachęcenie do czytania utworów Konopnickiej, ale także rozwijanie inwencji twórczej, uzdolnień i zainteresowań artystycznych, kreatywności i wrażliwości plastycznej dzieci.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I – VI, z terenu powiatu bocheńskiego.
Zadanie polega na wykonaniu pracy plastycznej ilustrującej utwór (wiersz lub baśń) Marii Konopnickiej. Prace należy składać w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni lub w dowolnej Bibliotece Gminnej na terenie powiatu bocheńskiego, do 31 sierpnia 2022 roku.
Szczegółowe informacje i regulamin na stronie PiMBP w Bochni https://biblioteka-bochnia.pl/.
Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym portalu Bochnia Brzesko z Bliska.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Salon Łazienek BESTFLIZ, który od niedawna rozpoczął swoją działalność na Bocheńszczyźnie. Salony BESTFLIZ (Limanowa, Bochnia) chętnie angażują się w akcje społeczne i charytatywne. Z radością przyjęliśmy propozycję współpracy i zasponsorowanie nagród, które z pewnością sprawią wiele radości laureatom Konkursu.

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„Baśniowy świat Marii Konopnickiej ”

 1. Organizator konkursu:
  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Dział Instrukcyjno – Metodyczny,
  ul. Mickiewicza 5
 2. Cele konkursu:
   upamiętnienie rocznicy urodzin Marii Konopnickiej
   promowanie czytelnictwa
   rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych
   rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej
   przygotowywanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze
 3. Zasady uczestnictwa:
   Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej ilustrującej
  dowolnie wybrany utwór Marii Konopnickiej (wiersz lub baśń)
   Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych
  z terenu powiatu bocheńskiego
   Technika wykonania prac dowolna, wielkość nie powinna przekraczać formatu A3
   Prace konkursowe na odwrocie powinny zawierać informacje:
  – tytuł zilustrowanej książki lub utworu;
  – imię, nazwisko oraz wiek autora pracy;
  – nazwę Biblioteki;
  – telefon kontaktowy, adres e-mail
   Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 31. 08. 2022 r.
  do siedziby PiMBP w Bochni, ul. Mickiewicza 5 lub do dowolnej Biblioteki Gminnej
  na terenie Powiatu Bocheńskiego
 4. Ocena prac konkursowych
  O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
  której skład ustala Organizator.
  Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
  kategoria I: uczniowie klas I – III
  kategoria II: uczniowie klas IV – VI
  Kryteria oceny prac:
 • zgodność pracy z tematem
 • samodzielność wykonania
 • oryginalność i pomysłowość, technika wykonania
 • walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna
  Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
  Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy ufundowane przez Salon Łazienek BESTFLIZ. Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.
 1. Informacje dodatkowe
  Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
  a. przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
  o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000)
  b. wykorzystanie wizerunku uczestnika i prac na stronie internetowej i innych mediach dla celów promocyjnych konkursu i Organizatora.
  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi we wrześniu
  2022 roku w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni. O dokładnym terminie uroczystości laureaci i wyróżnieni będą poinformowani telefonicznie lub mailowo.
plakat o konkursie o Marii Konopnickiej
Skip to content