Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

E-konkurs pt. „Biblioteczne stworki – Muminki”

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni – Oddział dla Dzieci i Młodzieży w ramach Tygodnia Bibliotek, który w tym roku trwa od 8 do 15 maja 2021 roku, zaprasza do wzięcia udziału w IV edycji e-konkursu pt. „Biblioteczne stworki – Muminki”. Tym razem tematem przewodnim będą stworki zamieszkujące pewną dolinę gdzieś w Finlandii, bohaterowie cyklu książek autorstwa Tove Jansson.
Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 5 zestawów pytań, umieszczanych codziennie, na stronie internetowej i facebook’u Biblioteki. Każdy zestaw będzie zawierał po
2 pytania, które będą dotyczyły całej serii książek o Muminkach. Biorący udział w konkursie bedą musieli wykazać się obszerną wiedzą na temat książek i umiejętnością wyszukiwania potrzebnych im informacji. Celem konkursu jest rozwijanie pasji i zainteresowań literackich wśród czytelników, uświadomienie wartości czytania oraz zachęcenie jeszcze nieczytających do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Konkurs rozpoczniemy 10 maja 2021 roku i będzie trwał do 14 maja 2021 roku. Warunkiem udziału w konkursie będzie udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania, które należy dostarczyć do dnia 26 maja 2021 roku drogą mailową na adres: dzieci@biblioteka-bochnia.pl lub osobiście. Losowanie nagród nastąpi 1 czerwca 2021 roku. Prosimy o uważne śledzenie strony internetowej biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl oraz facebook’a.

Regulamin

E – konkurs „Biblioteczne stworki – Muminki” (IV edycja)

 1. Konkurs organizowany jest przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bochni – Odział dla Dzieci i Młodzieży, ul. Mickiewicza 5, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem strony internetowej i profilu Facebook-ego Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
 3. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki uczestników konkursu.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.
 6. Zadaniem uczestników konkursu będzie udzielenie odpowiedzi na 5 zestawów pytań, umieszczanych codziennie, na stronie internetowej i facebook’u Biblioteki. Każdy zestaw będzie zawierał po dwa pytania, które będą dotyczyły całej serii o Muminkach autorstwa Tove Jansson. Biorący udział w konkursie będą musieli wykazać się obszerną wiedzą na temat książek i umiejętnością wyszukiwania potrzebnych im informacji.
 7. Konkurs rozpocznie się 10 maja 2021 roku i będzie trwał do 14 maja 2021 roku.
 8. Warunkiem udziału w konkursie jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania,
  które należy przysłać do dnia 26 maja 2021 roku do Organizatora konkursu.
 9. Prace należy podpisać: imieniem i nazwiskiem, podać adres zamieszkania, maila oraz numer telefonu.
 10. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jedno zgłoszenie.
 11. Prace można nadsyłać w wersji elektronicznej na adres e-mailowy: dzieci@biblioteka-bochnia.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: E-konkurs „Biblioteczne stworki – Muminki”) lub złożyć osobiście. Wśród uczestników konkursu zostanie wyłonionych trzech zwycięzców, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 12. W losowaniu, które odbędzie się 1 czerwca 2021 roku, będą brały udział tylko te osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie zadane pytania.
 13. Wyniki e-konkursu będą dostępne na stronie internetowej Biblioteki www.biblioteka-bochnia.pl oraz facebook’u.
 14. Udział w konkursie wiąże się z podaniem danych osobowych uczestnika. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – ustawa o ochronie danych osobowych (z dnia 10 maja 2018 r. – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000) i ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 15. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni przy ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień konkursu i w zakresie niezbędnym do jego realizacji.
 16. Przystępując do udziału w konkursie każdy uczestnik wyraża zgodę na umieszczanie swoich zdjęć na stronie internetowej i facebook’u Organizatora celem promocji Biblioteki.
 17. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 614-52-23).

Karta odpowiedzi PDF

Karta odpowiedzi docx

Skip to content