Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Biblioteka Ukrainie

Biblioteka Ukrainie Бібліотека для України

Biblioteka w Bochni zaprasza dzieci i dorosłych do korzystania z pomieszczeń Czytelni, w których można: uczyć się, układać puzzle, grać w szachy, uzyskać informacje, miło spędzić czas. Oferuje nieodpłatny dostęp do: komputera, Internetu, Wi-Fi.

Бібліотека у Бохні Вул.Міцкєвіча5 Запрошує дітей та дорослих до користування з читального залу, де ви зможете: навчатися, складати пазли, гратившахи, здобувати знання, гарно проводити час. Пропонуємо вам безкоштовний доступ до: комп’ютера, інтернету, Wi-Fi.

Biblioteka w Bochni ul. Mickiewicza 5 ogłasza zbiórkę książek w języku ukraińskim – książki dla dzieci, młodzieży i dorosłych – podręczniki do nauki języka polskiego, słowniki, rozmówki Książki przyjmują wszystkie działy i filie Biblioteki w godzinach otwarcia

Бібліотека у Бохні Вул. Міцкєвіча 5 оголошує збір книжок українською мовою – Книжки для дітей, молоді та дорослих – Підручники до вивчення польської мови, словники, розмовники Книжки приймаються у всіх відділах і філіалах бібліотеки у годинах відкриття
Zapraszamy
Запрошуємо

plakat o zbiórce książek w języku ukraińskim
Plakat o korzystaniu z Czytelni
Skip to content