Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Ranking Bibliotek 2021, bocheńska Książnica na 31 miejscu

Za nami 11. Edycja ogólnopolskiego Rankingu Bibliotek, którego organizatorami są Instytut Książki i Rzeczpospolita.

W tym roku w Rankingu udział wzięło 837 bibliotek (z ponad 2600 uprawnionych). Co oceniano? Między innymi powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, średnie zatrudnienie w placówce. Uwzględniano liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, książki zakupione w ciągu dziesięciu lat jako procent całego zbioru i kupione nowe książki. Przyznawano punkty za dostępne dla czytelników tytuły prasowe w wersji elektronicznej, różnorodność zbiorów, dostęp do nowych mediów, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać także za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne i literackie oraz pozyskane dodatkowe środki finansowe. Punktowano także współpracę bibliotekarzy ze stowarzyszeniami, uczestnictwo pracowników w konferencjach czy seminariach. Opracowując ranking wykorzystano, oprócz uzyskanych poprzez ankiety odpowiedzi, także dane GUS.

Ubiegły rok dla bibliotek, ale i innych instytucji kultury, był bardzo trudny. Okresowo biblioteki pracowały w organicznym wymiarze obsługi czytelnika i prowadzenia działalności kulturalnej: spotkań, lekcji bibliotecznych, imprez, wernisaży czy koncertów. Dlatego w przyszłość patrzymy z ostrożnym optymizmem. Jednym z najtrudniejszych zadań jest teraz planowanie działań na przyszły rok gdyż funkcjonowanie biblioteki jest uzależnione od decyzji rządowych związanych z obostrzeniami z powodu pandemii.
Dla bocheńskiej Książnicy na pierwszym miejscu był, jest i będzie czytelnik, zachęcenie go do korzystania z biblioteki, utrzymanie kontaktu z nim, odpowiadanie na jego potrzeby i zainteresowania oraz pozyskanie nowych użytkowników. Jaki będzie 2022 rok? Trudno powiedzieć. Biblioteka przygotowuje się do pracy pełną „parą”: zaplanowano działania promujące książkę i czytelnictwo, napisano wnioski o pozyskanie grantów na działalność bieżącą, innowacyjne formy pracy, mające na celu zainteresowanie czytelnika ofertą biblioteki. Biblioteka zmieniła profil organizowanych imprez, planuje pracę tak, aby sprostać nowej rzeczywistości i wyjść naprzeciw czytelnikowi. Czy nam się to udaje? Zdecydowanie i nieskromnie mówimy tak! Świadczyć o tym mogą wyniki Rankingu Bibliotek. Obecnie jesteśmy na 31 miejscu, w 2019 roku byliśmy na 48, w 2018 roku na 35. Czyli cały czas w czołówce rankingu.

Co nas ogranicza? Co ujmuje punktację? Przede wszystkim: powierzchnia Biblioteki, liczba zatrudnionych osób i nieprzystosowanie biblioteki i filii do obsługi osób niepełnosprawnych. Powód? Lokalizacja Biblioteki jest bardzo dobra, centrum miasta, a filii na jego krańcach i największych osiedlach, ale w budynkach nieprzystosowanych do potrzeb nowoczesnej biblioteki, z małym metrażem i niedostępnych dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Co jest naszym atutem? Bibliotekarze pełni pomysłów, pasji i chęci do pracy, ale przede wszystkim czytelnicy, którzy kochają obcowanie z książką i kulturą, dla których w obecnych czasach biblioteka to jedno z antidotum na traumę covidową. Dziękujemy, że od lat jesteście z nami.

Skip to content