Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Noc w Bibliotece dla dzieci – 2020

Lubisz kosmiczne zagadki? Fascynuje cię historia kosmosu, ciemnej materii i czarnych dziur. Jeżeli tak to przyłącz się do nas , by oderwać się od Ziemi i wyruszyć w niepowtarzalną międzygwiezdną podróż.

Zapraszamy wszystkie chętne dzieci do udziału w Nocy w Bibliotece pod hasłem „Planeta Książkożerców”. 

Warunkiem uczestnictwa jest bycie czytelnikiem bocheńskiej Biblioteki lub jej filii oraz wypełniony przez rodzica/opiekuna formularz zgody (załącznik nr 1 do regulaminu). Termin akcji: noc 24 na 25 styczeń 2020 r.,  początek o godz. 19.30. Formularze zgody prosimy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci i Młodzieży PiMBP w Bochni, ul. Mickiewicza 5, tel. 14 614 52 23 do dnia 22 stycznia 2020 r. Liczba miejsc ograniczona!!! decyduje kolejność zgłoszeń.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z poniższym regulaminem.

 

REGULAMIN AKCJI „NOC W BIBLIOTECE”
&1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji „Noc w bibliotece” jest Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.
 2. Akcja odbędzie się w nocy z dnia 24 na 25 stycznia 2020 r. (z piątku na sobotę) w godzinach 19.30 – 7.00.
 3. Miejsce akcji:  Biblioteka Główna przy ul. A. Mickiewicza 5 .
 4. Regulamin dostępny jest w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży przy ul. A. Mickiewicza 5 , II p. oraz na stronie internetowej bocheńskiej Biblioteki.
 5. Uczestnictwo w akcji jest bezpłatne.
 6. Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 8 – 12 lat, będących czytelnikami bocheńskiej Biblioteki i jej fili.
 7. Liczba osób biorących udział w akcji jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu  decyduje kolejność zgłoszeń.

&2
ZASADY

 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest dostarczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w organizowanej akcji ( wzór – załącznik nr 1 do Regulaminu) do dnia 22 stycznia 2020 r.
 2. Uczestnik akcji powinien być w dobrym stanie zdrowia.
 3. Podczas akcji organizator wymagać będzie od dzieci kulturalnego zachowania, szanowania cudzych i własnych rzeczy oraz zwracania się z wszelkimi problemami do osób prowadzących. 
 4. Uczestnicy przynoszą z sobą rzeczy, na których będą mogły spać: śpiwory, koce, karimaty itp., ciepły ubiór do spania, szczoteczkę i pastę do zębów oraz własny prowiant.
 5. Podczas całej akcji obowiązuje bezwzględny zakaz wychodzenia z Biblioteki. W przypadku złamania zakazu oraz złego i problemowego zachowania się dziecka, bibliotekarz powiadamia telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych, którzy mają obowiązek odebrania dziecka z Biblioteki.
 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zniszczone lub zgubione przez dzieci w czasie trwania akcji.

&3
ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Udział w akcji wiąże się z podaniem danych osobowych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r.  poz. 1000)  i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.  1204 ze zm.).
 2. Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, przy ul. A. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji postanowień akcji i  w zakresie niezbędnym do ich wykonania.
 3. Przystępując do udziału w niniejszej akcji każdy rodzic/opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć dziecka na facebook’u oraz stronie internetowej Organizatora celem udokumentowania akcji.

&4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do udziału akcji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkich dodatkowych informacji na temat akcji udzielają bibliotekarze z Oddziału dla Dzieci i Młodzieży bocheńskiej Biblioteki pod nr tel. 14 614 52 23.

 

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka…………………………………………………………..w akcji
                                                                                                       
 (imię i nazwisko)
pt.
„NOC W BIBLIOTECE” organizowanej przez Oddział dla Dzieci i Młodzieży Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni .

Oświadczam , że zapoznałam/em się z regulaminem spotkania i przyjmuję go do wiadomości.

Podaję nr telefonu , pod którym będę dostępna/y podczas trwania  imprezy w Bibliotece 

………………………………………………………………………………………..

 

……………………………………………………………………………………..
                        czytelny podpis rodzica /opiekuna

Skip to content