Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Kolorowy świat Juliana Tuwima – wakacyjny konkurs plastyczny dla dzieci

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Dział Instrukcyjno-Metodyczny zaprasza młodych czytelników do udziału w wakacyjnym konkursie plastycznym „Kolorowy świat Juliana Tuwima”.

W tym roku mija 130 rocznica urodzin Juliana Tuwima. Ten niezwykły poeta, tłumacz, autor tekstów piosenek i wodewili jest znany ze swojej twórczości dla dzieci. Doceniając jego twórczość, pragniemy zachęcić dzieci do szerszego poznanie jej i udziału w konkursie plastycznym: „Kolorowy świat Juliana Tuwima”. Zadanie konkursowe polega na plastycznej interpretacji dowolnego wiersza Juliana Tuwima, wybitnego poety i autora ponadczasowych utworów dla dzieci, takich jak Lokomotywa, Rzepka, Ptasie radio, Okulary, Słoń Trąbalski.
Konkurs ma na celu przypomnienie uczestnikom twórczości artysty, zachęcenie dzieci do czytania poezji oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas I – VI,  z terenu powiatu bocheńskiego.
Prace należy składać w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni lub w dowolnej Bibliotece Gminnej na terenie powiatu bocheńskiego, do 15 września 2024 roku.

Konkurs odbywa się pod patronatem medialnym portalu Bochnia Brzesko z Bliska.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Salon Łazienek BESTFLIZ i Bibliotekę.

 

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
                                        „KOLOROWY ŚWIAT JULIANA TUWIMA”                                                                                             

Organizator konkursu:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Dział Instrukcyjno – Metodyczny,
Bochnia ul. Mickiewicza 5

 1. Cele konkursu:
  – promowanie czytelnictwa i literatury;
  – rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych;
  – rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej;
  – popularyzacja twórczości Juliana Tuwima w 130 rocznicę urodzin poety
 1. Zasady uczestnictwa:
  Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej ilustrującej dowolny wiersz Juliana Tuwima.
  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych z terenu powiatu bocheńskiego. Technika wykonania prac dowolna, wielkość nie powinna przekraczać formatu A3.
  Prace konkursowe na odwrocie powinny zawierać informacje:
  – tytuł zilustrowanego utworu;
  – imię, nazwisko oraz wiek autora pracy;
  – nazwę Biblioteki;
  – telefon kontaktowy, adres e-mail
  Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 15. 09. 2024 r. do siedziby PiMBP
  w Bochni, ul. Mickiewicza 5 lub do Biblioteki Gminnej na terenie Powiatu Bocheńskiego.
 2. Ocena prac konkursowych.
  O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa,
  której skład ustala Organizator.
  Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
  kategoria I: uczniowie klas I – III
  kategoria II: uczniowie klas IV – VI
 3. Kryteria oceny prac:

– zgodność pracy z tematem;

– samodzielność wykonania;

– oryginalność i pomysłowość, technika wykonania;

– walory artystyczne takie jak: kompozycja, gama kolorystyczna
Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
ufundowane przez Salon Łazienek BESTFLIZ oraz PiMBP w Bochni.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi w Powiatowej                        i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni. O dokładnym terminie uroczystości laureaci i wyróżnieni będą poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Nadesłane prace pozostają do dyspozycji organizatora konkursu.

 1. Informacje dodatkowe
  Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na:
  przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000)
  b. wykorzystanie wizerunku uczestnika i prac na stronie internetowej i innych mediach dla celów promocyjnych konkursu i Organizatora.

 

plakat konkursu

Skip to content