Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

“Ja tak to widzę”

W czwartek 5 marca 2020 r.  w Filii nr 1 bocheńskiej Biblioteki odbyło się otwarcie wystawy prac uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dziennego pobytu utworzoną w celu wsparcia społecznego dla osób, które z powodu niepełnosprawności intelektualnej, aktualnie nie wymagają leczenia szpitalnego, ale mają trudności  w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem. Celem działalności  ŚDS jest wspieranie uczestników zajęć i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, a także propagowanie modelu zdrowej rodziny. ŚDS rozpoczął swoją działalność w 2004 r.

Uczestnicy zajęć wykonują  swoje prace w pracowniach: artystycznej, ceramicznej, rękodzieła, gdzie pod okiem swoich terapeutów malują farbami akrylowymi, olejnymi, akwarelami, biorą udział w warsztatach ceramicznych, warsztatach filcowania, ozdabiania przedmiotów metodą decoupage oraz wykonują prace z wikliny papierowej czy też gipsu. Taka aktywność  ma na celu rozwijanie wyobraźni, samodzielności twórczej, cierpliwości, dokładności i wrażliwości estetycznej oraz doskonalenie sprawności manualnych i technicznych. Obrazy wykonywane pod okiem opiekunów to często efekt pracy  kilku autorów.

Otwarcie wystawy było ważnym wydarzeniem dla artystów. Nie zabrakło również ich rodzin, opiekunów i znajomych. Zostały odczytane wiersze tworzone przez uczestników ŚDS, poświęcone takim zagadnieniom jak wiosna, miłość, przyjaźń i rodzina. Wernisaż uprzyjemnił słodki poczęstunek. Wszystkim dopisywały wyśmienite nastroje.

Więcej zdjęć w : Galeria

Zapraszamy do zwiedzania wystawy w godzinach pracy Filii nr 1. Istnieje również możliwość zakupu prac.

Skip to content