Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

“oKruch” w sieci

„oKruch” w sieci
Za nami czwarta edycja Bocheńskiego Festiwalu Literackiego „oKruch” – imprezy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Oddział w Bochni, w murach bocheńskiej Biblioteki, w dniach od 7 do 11 grudnia 2020 roku. Tegoroczne wydarzenie, z powodu sytuacji zagrożenia epidemiologicznego miało nieco inna formułę niż w latach poprzednich.
Tematem przewodnim Festiwalu były zagadnienia związane z problematyką komunikacji społecznej i interpersonalnej, dialogiem i retoryką. Odbyły się cztery wykłady dedykowane młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz spotkanie autorskie z Andrzejem Pacułą. Goście tych wydarzeń ze swoimi słuchaczami spotkali się zdalnie za pomocą łączy internetowych na platformie Google Meet i Microsoft Teams.
Festiwal zainaugurował wykład Marty Krupskiej, która jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz bibliotekarzem w bocheńskiej Bibliotece. Wykład zatytułowany „Porozumienie i więź – o komunikacji budującej bliskość”, poświęcony został refleksji na temat etycznego i kulturotwórczego wymiaru tworzonych przez nas relacji z innymi. Marta Krupska przybliżyła słuchaczom koncepcję Nonviolent Communication amerykańskiego psychologa Marshalla Rosenberga.
Kolejnym gościem Festiwalu była dr Patrycja Curyło-Sikora, psycholog i praktykujący psychoterapeuta, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Warsztaty dla zamkniętej grupy uczestników dotyczyły mechanizmów warunkujących percepcję drugiego człowieka i ich wpływu na budowanie relacji interpersonalnej. Celem warsztatów „O komunikacji interpersonalnej” było zwrócenie uwagi na psychologiczne uwarunkowania owego procesu w kontekście czynników, które mogą prowadzić do zafałszowania obrazu drugiej osoby i w konsekwencji utrudniać autentyczne poznanie. Podjęto także kwestie dotyczące stereotypów, schematów oraz atrybucji wewnętrznych i zewnętrznych. Wskazano, z jednej strony, że są to naturalne procesy, które towarzyszą każdemu człowiekowi w sposób automatyczny i ułatwiają poznanie rzeczywistości, z drugiej strony jednak mogą prowadzić do tworzenia fałszywego jej obrazu. Ważną rolę w procesie poznania i rozumienia drugiego człowieka ma świadomość istnienia owych mechanizmów. Stanowi ona podstawę do autorefleksji dotyczącej tego czy drugi człowiek jest taki jak ja go widzę, czy być może widzę go przez pryzmat mechanizmów, które ów obraz mogą zafałszowywać.
W środę 9 grudnia gościliśmy psycholog Annę Pawlik, która wygłosiła wykład pt. „Jak mówić i jak słuchać czyli o dobrej komunikacji” o słynnych eksperymentach psychologicznych oraz o tym, jak prawidłowo formułować komunikaty, jak być dobrym słuchaczem, a także jak należy się zachować, żeby być wysłuchanym i dobrze zrozumianym.
Następnym punktem programu był wykład „Jak się dogadać czyli rzecz o retoryce” dr hab. Anety Załazińskiej, językoznawczyni, profesor w Katedrze Teorii Komunikacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani profesor mówiła o retoryce, poprawności językowej, skutecznej komunikacji, filozofii języka i zagadnieniach społecznych komunikacji. Młodzież uczestnicząca w wykładach wykazywała duże zainteresowanie poruszaną tematyką, niektórzy zabierali głos, zadawali pytania po wykładach, konfrontowali opinie na temat komunikacji interpersonalnej oraz eksperymentów psychologicznych.
Ostatnim wydarzeniem w ramach Festiwalu było spotkanie autorskie z Andrzejem Pacułą, autorem licznych tekstów poetyckich, satyrycznych i esejów, dramaturgiem i scenarzystą, inspiratorem interesujących projektów artystycznych. W czasie spotkania, z ust naszego gościa padło wiele ciekawych refleksji, uwag, spostrzeżeń i przemyśleń na temat wartości rozmowy z drugim człowiekiem, na temat dialogu, umiejętności zadawania pytań i sztuki słuchania. Pan Andrzej Pacuła opowiedział też o kulisach powstania książki „W starym kinie Stanisława Janickiego”, o bohaterze – Stanisławie Janickim, dziennikarzu, historyku kina, mistrzu filmowych opowieści, postaci wielowymiarowej i wielobarwnej. Nagranie tego spotkania oraz nagrania wykładów zostały zamieszczone na kanale YouTube bocheńskiej Biblioteki.
Bocheński Festiwal Literacki „oKruch” zorganizował bocheński Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich wraz z Biblioteką. Zadanie współfinansowane było ze środków Gminy Miasta Bochnia.

Więcej zdjęć w: Galeria

Skip to content