Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Gra miejska – „Biblioteczna Gra Zapoznawcza” – start 8 maja 2024 r.

Odkryj Bocheńską Bibliotekę!
Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w niezwykłej przygodzie – Bibliotecznej Grze Zapoznawczej. Ta forma eksploracji pozwoli Ci poznać zakamarki Bochni oraz przede wszystkim spojrzeć na Bibliotekę jako miejsce kulturalno-edukacyjne w mieście.
Zabawa będzie trwać od 8 maja do 8 czerwca 2024 r.

Czym jest Biblioteczna Gra Zapoznawcza?
To prosta, ale pasjonująca gra miejska, która zabierze Cię w podróż po różnych działach i filiach Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bochni.

Jak Gra Będzie Wyglądać?
W Bibliotecznej Grze Zapoznawczej każdy uczestnik otrzyma Kartę Zadań z listą wyznaczonych miejsc. Twoim zadaniem będzie odwiedzenie każdego z punktów i wykonanie specjalnego zadania. Po wykonaniu zadania otrzymasz pieczątkę. Jeśli zbierzesz wszystkie pieczątki, możesz wziąć udział w losowaniu nagród podczas finału Dni Bochni 2024. Ukończoną Kartę Zadań musisz dostarczyć do dowolnego działu lub filii do dnia 8 czerwca 2024 r.

Dlaczego Warto Wziąć Udział?
Po pierwsze, Biblioteczna Gra Zapoznawcza to świetna okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, aktywnego wypoczynku oraz poznania nowych ludzi. Po drugie, uczestnicy będą mieli okazję zgłębić Bibliotekę jako miejsce, które inspiruje, edukuje i integruje!

Jak Wziąć Udział?
Aby wziąć udział w Bibliotecznej Grze Zapoznawczej, wystarczy zgłosić się do dowolnego działu Biblioteki Głównej lub filii i pobrać od bibliotekarza Kartę Zadań.

Podsumowanie
Biblioteczna Gra Zapoznawcza to niepowtarzalna okazja do połączenia przyjemnego z pożytecznym, odkrycia miasta i uczestnictwa w fajnej zabawie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tej przyjemnej grze, która może zmieni sposób, w jaki patrzymy na biblioteki.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, aby poznać szczegółowe informacje co do organizacji i zasad Bibliotecznej Gry Zapoznawczej.

                                                                                  REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ
                                                                                „Biblioteczna gra zapoznawcza”
                                                                                                     & 1.
1. Organizatorem Gry miejskiej realizowanej na terenie miasta Bochnia jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni (zwana dalej Organizatorem).
2. Gra została przygotowana w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 2024.
3. Zgłoszenie się do Gry jest równoznaczne z pobraniem „Karty zadań” w wybranym miejscu – dziale lub filii:
• Biblioteka Główna, ul. Mickiewicza 5
• Filia nr 1, ul. Wojska Polskiego 1
• Filia nr 2, ul. Chodenicka 57
• Filia nr 3, ul. Kurów 77
• Filia nr 4, ul. Brzeźnicka 19
• Filia nr 6, ul. Legionów Polskich 20
lub podczas happeningu zorganizowanego przez Organizatora.
4. Z Gry wyłączona jest Filia nr 5, ul. Krakowska 31, znajdująca się w Szpitalu Powiatowym w Bochni, która obsługuje tylko Pacjentów i Personel.
                                                                                                 & 2.
1. Udział w grze jest bezpłatny, może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany.
2. Gra jest przeznaczona dla indywidulanych Graczy.
3. Przystępując do Gry uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilnoprawną na cały czas trwania Gry. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników Gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osób trzecich.
4. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Grze Gracz wyraża zgodę na:
a) Uczestnictwo w Grze miejskiej jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu
b) Przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Gracza w zakresie
niezbędnym dla przeprowadzenia Gry (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych- Dz.U. z dn. 24 maja 2018 r. poz.1000)
c) Umieszczenie zdjęć z realizacji Gry na stronie internetowej i mediach
społecznościowych Organizatora celem promocji projektu i Biblioteki.

                                                                                               & 3.
1. Gra zostanie przeprowadzona od 8 maja 2024 r. do 8 czerwca 2024 r.
2. Gra rozpoczyna się po wydaniu Graczowi „Karty zadań” – jedna osoba – jedna karta zadań.
3. Do celów realizacji Gry zostanie przygotowana „Karta zadań”, z którą Gracz będzie musiał dotrzeć do wyznaczonych działów i filii Biblioteki w godzinach otwarcia. Kolejność dowolna. We wskazanych miejscach należy zgłosić się do bibliotekarza i wykonać przygotowane zadanie. Po jego poprawnym wykonaniu bibliotekarz przybije pieczątkę na „Karcie zadań”.
4. Wypełnioną „Kartę zadań” można zachować dla siebie.
5. Jeśli Gracz chce wziąć udział w losowaniu nagród, musi oddać „Kartę zadań” ze wszystkimi pieczątkami, w jednym ze wskazanych miejsc (dziale lub filii) w terminie do 08.06.2024 r.
6. Oddając „Kartę zadań” Bibliotekarzowi, Gracz otrzyma od niego numer Gracza z pieczątką działu lub filii. Numer należy zachować i mieć go przy sobie, gdyż odpowiada on za identyfikację Gracza. Losowanie nagród odbędzie się podczas finału Dni Bochni 2024. Aby poznać termin losowania, należy śledzić media społecznościowe i/lub stronę internetową Biblioteki.
7. W przypadku niemożliwości uczestnictwa w finale Dni Bochni 2024, zwycięskie wylosowane numery Graczy zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych Biblioteki i stronie www.biblioteka-bochnia.pl. Nagrody Gracze będą mogli odebrać w Czytelni Biblioteki Głównej ul. Mickiewicza 5. Gracz musi wówczas posiadać przy sobie numer Gracza w celu identyfikacji.
8. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania Gry zrezygnują z dalszej rywalizacji nie są zobowiązani do poinformowania Organizatora o swojej rezygnacji.
                                                                                           & 4.

1. W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym
Regulaminem, a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos
rozstrzygający należy do Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 

plakat gry miejskiej

Skip to content