Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu bocheńskiego

Szkolenie dla bibliotekarzy powiatu bocheńskiego, które odbyło się 19 października 2022 roku w sali klubu Biblioteki zgromadziło przybyłych 35 bibliotekarzy z wszystkich placówek na terenie powiatu i bibliotekarzy z Bochni.

Na wstępie dyrektor Biblioteki Dorota Rzepka, po krótkim przywitaniu przybyłych gości, podzieliła się refleksją po konferencji dla bibliotekarzy organizowanej przez Bibliotekę Kraków „Nowy wspaniały świat bibliotek czy niepewne jutro”. Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciele bibliotek z całej Polski, ale także innych krajów Europy, opowiadali o sukcesach i problemach związanych z organizacją nowoczesnych przestrzeni bibliotecznych, technologiach wspierających, a także o pozycji biblioteki jako miejsca spotkań i budowania relacji międzyludzkich. Było też dużo o nowoczesnych metodach dotarcia do czytelnika, remontach, a także o wrzutniach i książkomatach.

Następnie Alicja Imiołek kierownik Działu Udostępniania i Informacji Biblioteki w Bochni zaprezentowała temat „Od pomysłu do projektu – pisanie wniosków o dotacje dla bibliotek”. Prelegentka przekazała uczestnikom szkolenia swoją wiedzę, popartą długoletnią praktyką, o pisaniu wniosków o dofinansowanie. Pokazała różne możliwości, skąd czerpać pomysły i gdzie wyszukiwać konkursy dotacyjne dla bibliotek, po czym skoncentrowała się na programach MKiDN. Później krok po kroku omówiła drogę jaką musi przebyć twórca projektu, od pomysłu, do wysłania, po końcowe rozliczenie wniosku o dotację. Zwróciła szczególną uwagę, aby przy pisaniu projektu bardzo uważne czytać regulaminy i szczegółowo dostosowywać do nich przygotowywane wnioski. Nasuwa się pytanie, czy wystarczy świetny pomysł, dobrze opisany, wcześniej sprawdzony pod względem formalnym, aby wniosek otrzymał dofinansowanie? Wydaje się to oczywiste, ale niestety takie nie jest, często warunki zostają spełnione jednak brakuje odrobiny szczęścia. Tym niezbyt optymistycznym spostrzeżeniem zakończyła się pierwsza część szkolenia.

Po omówieniu spraw bieżących, oraz krótkiej przerwie bibliotekarze udali się do Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni. W Muzeum powitała uczestników szkolenia wybitna znawczyni historii Żydów w Bochni oraz etnografii regionu bocheńskiego Iwona Zawidzka, kurator wystawy „Okna Pamięci. Żydowska społeczność Bochni”. Oprowadziła bibliotekarzy po muzealnych salach z ekspozycją wystawy i opatrzyła ciekawym, opartym na dogłębnej znajomości tematu i profesjonalnym komentarzem, przekazanym z wrażliwością i pasją.
Na ekspozycję składa się wiele przedmiotów związanych z religijną tradycją i codziennością Żydów, dokumenty, pamiątki i fotografie prezentujące żydowską społeczność Bochni. Wystawę zorganizowano w 80. rocznicę pierwszej deportacji żydowskich mieszkańców Bochni i okolic do obozu zagłady w Bełżcu. Wybuch II wojny światowej, okupacja Polski, a co za tym idzie holokaust, stanowiły niezwykle tragiczny rozdział historii. Również tak dramatyczne ludzkie historie są zawarte w przedmiotach wyeksponowanych w Muzeum. Zachowają one od zapomnienia ten niezwykły świat, którego już w żaden sposób nie doświadczymy. Był to bardzo wartościowy czas zatrzymujący uwagę na kruchości i przemijalności nawet całych społeczności ludzkich.

Skip to content