Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Zapraszamy do udziału w warsztatach projektowania serwisów internetowych i gier mobilnych

Informujemy, że Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni bierze udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krakowskim”.

Celem projektu jest:
• podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
• rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
• wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane dzieci w wieku 10-14 lat oraz ich rodziców/opiekunów prawnych do wzięcia udziału w projekcie, w ramach którego zorganizowane będą bezpłatne zajęcia z tematu „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Więcej informacji w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży (tel. 14 614 52 23). Liczba miejsc ograniczona. Zapisy do 8 października 2021 roku.

Serdecznie zapraszamy.

plakat informacyjny

Deklaracja uczestnika poniżej 13 roku życia

Oświadczenie uczestnika poniżej 13 roku życia

Deklaracja uczestnika powyżej 13 roku życia

Oświadczenie uczestnika powyżej 13 roku życia

Skip to content