Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

„Operacja Czwórka” zaproszenie do udziału w grze terenowej

OPERACJA CZWÓRKA
Słoneczny, spokojny ranek na os. św. Jana w Bochni. Agnieszka K. przekręca klucz w drzwiach Filii nr 4, osiedlowej biblioteki. Jej oczom ukazuje się niecodzienny widok. Ktoś wywrócił lokal do góry nogami, poprzestawiał meble i książki, zerwał plakaty i rysunki ze ścian. Agnieszka dzwoni do Beaty T.-G., swojej bliskiej współpracownicy. Ta, po przybyciu na miejsce, odkrywa, że zniknęły bezcenne Kroniki Fantastycznej! Sześć ksiąg prowadzonych od lat 70., rejestrujących działania wszystkich Fantastycznych Bibliotekarzy na przestrzeni lat.

Interes Biblioteki może być zagrożony, jej wspomnienia zapomniane, a radosne pomysły zawłaszczone.
Sprawa musi zostać zbadana z zachowaniem pełnej ostrożności tak, aby złodziej nie zorientował się, że ktokolwiek znajduje się na jego tropie. Agnieszka i Beata powołują tajne zespoły dochodzeniowo-śledcze. Mają nadzieję, że uda im się odnaleźć skradzione Kroniki, choć to zupełnie niezwyczajna sprawa kryminalna…
Chcesz pomóc Agnieszce i Beacie? Przybądź 26 czerwca o godz. 13.30 do Filii nr 4
przy ul. Brzeźnickiej 19, weź udział w detektywistycznej grze terenowej
„OPERACJA CZWÓRKA” i rozwiąż zagadkę skradzionych Kronik. Czekamy na Ciebie!

Przyda się każda mądra głowa 😉

Szczegóły w Regulaminie.

REGULAMIN GRY TERENOWEJ PT. „OPERACJA CZWÓRKA”
Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, Filia nr 4, ul. Brzeźnicka 19
Termin: 26 czerwca 2022 r. godz. 13.30 – 17.00
Start i meta: Filia nr 4, ul. Brzeźnicka 19

 1. Uczestnicy
  Drużyny liczące od 2 do 6 osób, lider grupy musi mieć ukończone 18 lat. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie do gry i zapis na listę Graczy, którego można dokonywać 26 czerwca 2022 r. w godz. 9.00 – 13.30 w Filii nr 4. Następnie należy przyjść
  na godz. 13.30 do Filii nr 4, pobrać mapę Gry i przystąpić do zabawy. Czas trwania gry: 13.30 – 17.00.
 2. Przebieg gry
  Celem gry jest odnalezienie skradzionych bądź zagubionych (to się dopiero okaże!) Kronik Fantastycznej, czyli bezcennego skarbu Filii nr 4. Mapa, którą otrzyma drużyna, obejmuje fragment osiedla św. Jana. Są na niej zaznaczone Punkty tzw. Ślady, które trzeba odnaleźć i pobrać w nich po jednej karcie ze słowem. Punktów jest 11, czyli Drużyna musi uzbierać 11 słów, przynieść je na metę, czyli do Filii nr 4, oraz już na miejscu ułożyć z nich zagadkę. Prawidłowa odpowiedź na tę zagadkę będzie końcową wskazówką do odnalezienia zagubionych Kronik Fantastycznej.
  Drużyny startują w odstępie 3 minut według kolejności zgłoszeń, po czym indywidualnie poszukują Śladów wybraną przez siebie trasą. Udział w Grze jest bezpłatny.
  Gra toczy się w obrębie os. św. Jana, w związku z czym uczestnicy są proszeni o zachowanie ostrożności. Biblioteka nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników Gry w przestrzeni miejskiej.
  W razie rezygnacji z udziału w Grze podczas jej trwania, Grupa zobowiązana jest do poinformowania Organizatora o wycofaniu się z rywalizacji.
 3. Nagrody
  Organizator przewidział 3 nagrody główne, które zostaną rozlosowane wśród wszystkich Drużyn, które ukończą Grę, rozwiązując prawidłowo ostatnią zagadkę. Pozostałe Drużyny otrzymają gadżety.
  Losowanie nagród i gadżetów odbędzie się podczas Pikniku literackiego
  na os. Kurów 77, w dniu 3 lipca 2022 r. o godz. 14.00. W przypadku nieobecności podczas losowania nagrody będzie można odebrać w Filii nr 4 (ul. Brzeźnicka 19). O wylosowaniu Organizator poinformuje lidera Drużyny telefonicznie.
 4. Postanowienia ogólne
  Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Organizatora oraz
  w Filii nr 4 przy ul. Brzeźnickiej 19.
  W kwestiach dotyczących przebiegu Gry, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
  Organizator zastrzega sobie prawo przesunięcia, przedłużenia lub przerwania Gry z ważnych przyczyn.
  Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie.
  Gra terenowa w ramach projektu „Magia z czytania, siła z podróżowania” dofinansowanego przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego.
 5. Zastrzeżenia prawne
  Udział w Grze wiąże się z podaniem danych osobowych uczestników. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem – (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Administratorem danych osobowych jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni, ul. Mickiewicza 5. Administrator przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji akcji i w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
  Przystępując do udziału w Grze każdy uczestnik pełnoletni oraz rodzic/opiekun dziecka wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć swoich i dziecka na stronie internetowej Organizatora i w jego mediach społecznościowych, celem udokumentowania i promocji Gry.
  Przystąpienie do Gry jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
logo gry terenowej Operacja czwórka
Skip to content