Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Klubik Skrzata

Po dość długiej przerwie, spowodowanej pandemią na terenie całego kraju, wracają cotygodniowe spotkania Klubiku Skrzata, organizowane przez pracowników Oddziału dla Dzieci i Młodzieży bocheńskiej Biblioteki.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 października 2021 roku o godz. 10.00. Obowiązują zapisy uczestników. Zapisu można dokonywać telefonicznie pod numerem: 14 614 52 23. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia prowadzone będą w każdy czwartek w sali klubu Biblioteki, w godzinach od 10.00 – 11.30.
Zajęcia Klubiku Skrzata, przeznaczone są dla dzieci w wieku ok. 3 lat, które nie uczęszczają do przedszkola. Maluchy pod okiem rodziców lub opiekunów, poprzez wspólną zabawę i kontakt z rówieśnikami, mogą przygotować się do edukacji przedszkolnej, rozwinąć umiejętności społeczne, a przede wszystkim kreatywnie i miło spędzić czas. Na spotkaniach maluchy biorą udział w zabawach ruchowo – muzycznych pozytywnie oddziałujących na aktywność fizyczną i psychiczną dziecka. Uczestniczą w zabawach z książką, które kształcą wyobraźnię i wzbogacają słownictwo oraz wykonują prace plastyczne, rozwijające ich sprawność manualną.
Zarówno dzieci jak i opiekunów prosimy o przynoszenie obuwia zamiennego. Prosimy również o zapoznanie się z poniższym regulaminem Klubiku Skrzata.

Regulamin Klubiku Skrzata w czasie pandemii

 1. Do Klubiku mogą uczęszczać dzieci, które nie chodzą do przedszkola.
 2. Spotykania będą raz w tygodniu, we czwartki o godzinie 10.00. Liczba miejsc ograniczona.
 3. W zajęciach mogą brać udział dzieci tylko z jednym opiekunem.
 4. Klubik Skrzata działa przez cały rok, z przerwą wakacyjną, świąteczną, feriami zimowymi oraz dniami ustawowo wolnymi. Klubik nie funkcjonuje w przypadku wprowadzenia na terenie kraju przepisów sanitarnych zakazujących czasowego funkcjonowania Klubiku.
 5. W zajęciach mogą brać udział tylko czytelnicy naszej Biblioteki.
 6. Udział w Klubiku jest bezpłatny. Obowiązuje wpisowe w wysokości 20 zł, przeznaczone na materiały plastyczne. Pobierane jednorazowo przy zapisie dziecka.
 7. Personel nie odpowiada za rzeczy pozostawione w Klubie.
 8. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 9. W celu ochrony pozostałych uczestników Klubiku zastrzegamy, że dzieci chore nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Do Klubiku mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Nie mogą uczęszczać do Klubiku dzieci, jeżeli w domu, w którym dziecko mieszka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. Do Klubiku nie mogą uczęszczać również dzieci z innymi widocznymi objawami chorobowymi (kaszel, katar, trudności z oddychaniem, rozpalona/zaczerwieniona twarz).
 10. Opiekun dziecka każdorazowo, przed zajęciami, zobowiązany jest wypełnić oświadczenie Covid-19.
 11. Przed wejściem do sali Klubu opiekun dziecka zobowiązany jest przeprowadzić dezynfekcję rąk.
 12. Wszystkie informacje dotyczące zajęć (ich odwołania lub zmiany godziny) będą podawane na stronie internetowej oraz na Facebook’u Biblioteki.
 13. Rodzic/Opiekun zapisujący dziecko do Klubiku wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku jego dziecka do promocji Klubiku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z dn. 24 maja 2018 r. poz. 1000). Wizerunek będzie wykorzystywany do celów reklamujących działalność Biblioteki m.in. poprzez publikację zdjęć z zajęć na stronie internetowej Biblioteki oraz na Facebook’u.
 14. Wszyscy uczestniczący w zajęciach zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka PDF

Oświadczenie -covid

Oświadczenie – covid PDF

Skip to content