Przejdź do treści Przejdź do panelu bocznego Przejdź do stopki

Digitalizacja zbiorów bocheńskiej Biblioteki rozpoczęta

Miło nam ogłosić, że Czytelnia z wielkim zaangażowaniem pracuje nad digitalizacją najcenniejszych i najstarszych druków, które znajdują się w Bibliotece.

Digitalizacja, to proces polegający na przekształceniu analogowych obiektów piśmienniczych, archiwalnych lub bibliotecznych w ich cyfrowe odpowiedniki. Działanie to odbywa się przy pomocy wysokiej jakości skanera. Powstający w wyniku skanowania plik graficzny zostaje poddany obróbce cyfrowej, następnie materiały nadają się do upublicznienia w bibliotece cyfrowej.

Warto dodać, że procesowi digitalizacji poddawane są publikacje szczególnie ważne historycznie oraz unikatowe dla naszego miasta i regionu.

Dlaczego digitalizacja jest dla nas ważna?

Naszą misją jako instytucji jest zajmowanie się dbaniem o dziedzictwo kulturowe. Zbiory mają niewyobrażalną wartość lokalną oraz ogólnopolską, dlatego podejmujemy wysiłek zachowania ich dla teraźniejszej społeczności i przyszłych pokoleń.

Digitalizacjąc treści chcemy dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, zarówno lokalnie, jak i w skali ogólnopolskiej. Proces cyfryzacji pozwala na inkluzywny dostęp do spuścizny kulturalnej regionu. Dzięki e-wersji dokumentów zostaną przełamane bariery:

  • komunikacyjne dla osób np. z drugiego krańca Polski;
  • architektoniczne dla osób niepełnosprawnych;
  • czasowe, gdyż Użytkownicy nie muszą być ograniczeni do godzin pracy biblioteki;
  • jakościowe, gdy wypożyczanie lub udostępnianie do wglądu oryginałów, głównie starodruków, może negatywnie wpłynąć na ich stan, a nawet doprowadzić do zniszczenia.

Dodatkowo cyfryzacja pozwala na archiwizowanie dorobku piśmienniczego oraz twórczego przechowywanego w naszej instytucji. Elektroniczna postać publikacji pozwoli, aby proces wyszukiwania, opracowania oraz katalogowania zbiorów stał się szybszy i efektywniejszy.

Przyjęty przez Czytelnię model organizacji żmudnej pracy wymagał szczegółowego opracowania procedur i koordynacji czynności digitalizacyjnych. Poza określeniem celów i założeń realizacyjnych cyfryzacji ustalono również kryteria selekcji materiałów.

Z dumą i zapałem poświęcamy się tej specjalnej misji, aby spełnić Państwa potrzeby i oczekiwania. Sumiennie zdigitalizowany księgozbiór, nieobjęty prawem autorskim, dołączy w przyszłości do Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

digitalizacja
digitalizacja
digitalizacja
digitalizacja
Skip to content