Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteka a regionalizm

„Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne. Poszukiwanie inspiracji, gromadzenie pamiątek, zbieranie relacji, narzędzia cyfrowe” to temat szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu bocheńskiego, które odbyło się 6 października 2020 r. w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bochni.

Regionalizm to jeden z wielu możliwych sposobów aktywizacji społeczności lokalnej, która dzięki więzi z regionem kształtuje własną tożsamość. Niezwykle ważna jest rola bibliotekarza w kształtowaniu poczucia tej tożsamości, jego postawa i zaangażowanie się w funkcjonowanie lokalnego środowiska oraz rozwijanie wiedzy na temat regionu, w którym funkcjonuje dana biblioteka. Biblioteka jest miejscem o olbrzymim potencjale w ochronie naszego dziedzictwa i pamięci. Działając lokalnie, jest w stanie dotrzeć do relacji i artefaktów, w których przeszłość jest ciągle żywa. To jeden z najlepszych sposobów służących zachowaniu wartościowych elementów lokalnej tożsamości i tradycji. Każda  biblioteka, w większym lub mniejszym zakresie, stara się gromadzić zbiory dotyczące swojej miejscowości czy regionu.

Zaproponowane bibliotekarzom warsztaty miały na celu podniesienie kompetencji bibliotekarzy w zakresie wykorzystania źródeł historycznych odnoszących się do historii lokalnej, oraz zapoznanie ich z metodami pracy, które pozwolą im samodzielnie gromadzić taki materiał, odpowiednio nim zarządzać i popularyzować.
Szkolenie, w imieniu Good Books, prowadził Michał Szmaj, z wykształcenia pedagog i historyk, regionalista, inicjator i koordynator wielu projektów społecznych i kulturalnych, twórca wielu gier terenowych oraz miejskich, mających na celu m.in. zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa lokalnego, szkoleniowiec. Połączył on wiedzę teoretyczną z jej praktycznym zastosowaniem. Podczas szkolenia był czas na teorię, dyskusję, oraz na pracę w grupach. Powstały ciekawe pomysły i wiele nowych inspiracji.

Szkolenie było ostatnim działaniem w ramach projektu „NOWOCZEŚNI i ZORIENTOWANI” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Michał Szmaj-“Biblioteka jako instytucja chroniąca dziedzictwo lokalne”

Więcej zdjęć w: Galeria

Skip to content